Czas wygenerowania treści 2020-07-03 14:56:15

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2006


Sesja nr 49 z dnia 12 czerwca 2006

Nr uchwałyW sprawie
II/49/1/2006 przyjęcia Programu modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka
II/49/2/2006 przyjęcia apelu do Wojewody Śląskiego o odstąpienie od zamiaru wypowiedzenia SPZOZ Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach umowy stanowiącej podstawę użytkowania zajmowanych przez zakład pomieszczeń
II/49/3/2006 trudnej sytuacji finansowej śląskiego garnizonu Policji
II/49/4/2006 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2006 rok
II/49/5/2006 zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr II/42/2/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok
II/49/6/2006 zapewnienia środków finansowych w budżecie Województwa Śląskiego w latach 2007, 2008, 2009 na prowadzenie regionalnych kolejowych przewozów osób, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, na linii kolejowej Bytom – Gliwice – Bytom
II/49/7/2006 sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
II/49/8/2006 wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bystrej, na rzecz Gminy Wilkowice
II/49/9/2006 udzielenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie zamiany nieruchomości Województwa Śląskiego, położonej w Pszczynie przy ulicy Antesa, na nieruchomość Powiatu Pszczyńskiego oraz na obciążenie nieruchomości Województwa Śląskiego położonej w Pszczynie służebnością drogową na rzecz Powiatu Pszczyńskiego
II/49/10/2006 przyjęcia projektu uchwały własnej w sprawie zaliczenia ulicy Częstochowskiej oraz odcinka ulicy Wrocławskiej (od ulicy Strzody do ulicy Kłodnickiej) w Gliwicach do kategorii dróg wojewódzkich
II/49/11/2006 przyjęcia projektu uchwały własnej w sprawie zaliczenia ulicy Słowackiego (od ulicy Nowy Świat do ulicy Ciupków) oraz odcinka ulicy Jagiellońskiej (od ulicy Częstochowskiej do ulicy Dworcowej) w Gliwicach do kategorii dróg wojewódzkich
II/49/12/2006 przyjęcia projektu uchwały własnej w sprawie pozbawienia ulicy J. Śliwki oraz odcinka ulicy Nowy Świat (od ulicy Rybnickiej do ulicy Pszczyńskiej) w Gliwicach kategorii drogi wojewódzkiej
II/49/13/2006 przyjęcia projektu uchwały własnej w sprawie pozbawienia ulic: Wyspiańskiego, Styczyńskiego i odcinka ulicy Daszyńskiego (od ulicy Kościuszki do ulicy Słowackiego) w Gliwicach kategorii drogi wojewódzkiej
II/49/14/2006 przekształcenia Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich poprzez utworzenie Poradni Chirurgii Ogólnej
II/49/15/2006 dokonania uzgodnień z Sejmikiem Województwa Małopolskiego odnośnie obwodów łowieckich województwa małopolskiego
II/49/16/2006 przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez zakończenie działalności Poradni Stomatologii Zachowawczej i Poradni Chirurgii Stomatologicznej
II/49/17/2006 wyrażenia zgody na udzielenie Regionalnemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Legionów 24
II/49/18/2006 zmiany Regulaminu przyznawania uczniom stypendiów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa
II/49/19/2006 nadania Statutu Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego
II/49/20/2006 udzielenia pomocy finansowej Miastu Bieruń na budowę ścieżki rowerowej
II/49/21/2006 przyjęcia rezolucji dotyczącej przyspieszenia prac związanych z procedurą pozyskania terenów pod Północną Obwodnicę Pszczyny


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713