Czas wygenerowania treści 2020-07-03 15:19:28

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2006


Sesja nr 47 z dnia 24 kwietnia 2006

Nr uchwałyW sprawie
II/47/1/2006 absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2005
II/47/2/2006 udzielenia poparcia dla kandydatury Polski i Ukrainy do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, które mają się odbywać między innymi w Chorzowie jako jednym z miast gospodarzy
II/47/3/2006 przyjęcia Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006 – 2020
II/47/4/2006 zmiany uchwały własnej Nr II/11/11/2003 z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2003 – 2005”
II/47/5/2006 zmian uchwał w sprawie: • przyjęcia planu zakupu pojazdów szynowych i zapewnienia środków na zakup tych pojazdów, • Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego
II/47/6/2006 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok
II/47/7/2006 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na realizację zadania pod nazwą: Remont awaryjny mostu na rzece Sole w ciągu drogi powiatowej nr S 1408 w Międzybrodziu Żywieckim
II/47/8/2006 ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród
II/47/9/2006 utworzenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi
II/47/10/2006 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu poprzez utworzenie w jego strukturach Oddziału Rehabilitacyjnego, Pododdziału Udarowego w ramach Oddziału Neurologicznego oraz rozszerzenie działalności Oddziału Wewnętrznego III i zmianę jego nazwy na Oddział Wewnętrzny III i Pulmonologii
II/47/11/2006 przyjęcia Zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Województwo Śląskie w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
II/47/12/2006 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na rzecz Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego
II/47/13/2006 określenia regulaminu, zasad i trybu przyznawania Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
II/47/14/2006 wyrażenia zgody na podpisanie przez Marszałka Województwa Śląskiego Oświadczenia stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2006, rozszerzonego o dwa zadania ujęte w Ustawie budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 roku w załączniku Nr 2 Rezerwy celowe część 83 (Dz. U. Nr 35 poz. 244): pozycja 82, zadanie pod nazwą: Rozbudowa infrastruktury liniowej w związku z budową Euroterminalu w Sławkowie”, pozycja 83, zadanie pod nazwą: Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
II/47/15/2006 przyjęcia oświadczenia dotyczącego sytuacji dochodowej właścicieli gospodarstw rolnych
II/47/16/2006 rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713