Czas wygenerowania treści 2020-07-06 10:47:55

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2006


Sesja nr 46 z dnia 27 marca 2006

Nr uchwałyW sprawie
II/46/1/2006 wyrażenia zgody na podpisanie przez Marszałka Województwa Śląskiego Oświadczenia stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006
II/46/2/2006 zmian uchwał w sprawie: Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego, zawarcia wieloletniej umowy na wykonywanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w województwie śląskim
II/46/3/2006 zabezpieczenia środków finansowych w latach 2007 – 2008 dla Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach na realizację projektu e-Rubicon.net –Implementation of Internet e-courseMap and Webquest In Open and Distance Learning w ramach programu Sokrates Minerwa
II/46/4/2006 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych
II/46/5/2006 zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/42/2/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku dotyczącej budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok
II/46/6/2006 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2006 rok
II/46/7/2006 zmian planów finansowych na 2006 rok zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
II/46/8/2006 udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz na przeprowadzenie remontu istniejącego połączenia drogowego pomiędzy dzielnicami Raciborza Marklowice i Obora stanowiącego trasę objazdu dla potrzeb przeprowadzenia remontu dróg wojewódzkich nr 919 i 935
II/46/9/2006 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na odbudowę drogi powiatowej S 4480 Porąbka – Wielka Puszcza
II/46/10/2006 restrukturyzacji zobowiązań Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, stanowiących przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
II/46/11/2006 sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Śląski Zarząd Nieruchomości
II/46/12/2006 zmiany uchwały Nr I/42/27/2001 z dnia 22 paĽdziernika 2001 roku w sprawie określenia zasad rozliczania i ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie
II/46/13/2006 zmiany uchwały Nr II/23/2/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
II/46/14/2006 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju poprzez utworzenie w jego strukturach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej
II/46/15/2006 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu poprzez utworzenie w strukturach Szpitala Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu
II/46/16/2006 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku poprzez utworzenie w jego strukturach Poradni Urologicznej i Poradni Neurologicznej
II/46/17/2006 przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Śląskiego w 2006 roku
II/46/18/2006 rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
II/46/19/2006 rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
II/46/20/2006 przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
II/46/21/2006 przyjęcia Zasad udzielania stypendium Województwa Śląskiego dla uczniów i studentów
II/46/22/2006 wprowadzenia do Zaktualizowanego Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2004 obowiązującego w latach 2005-2006 tabel finansowych na rok 2006
II/46/23/2006 apelu skierowanego do Prezesa Rady Ministrów dotyczącego zmniejszenia środków na programy regionalne w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz algorytmu naliczania środków dla województw
II/46/24/2006 przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów dotyczącego konfliktu pomiędzy Hutą Łaziska a Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713