Czas wygenerowania treści 2020-07-07 14:45:35

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2006


Sesja nr 45 z dnia 20 lutego 2006

Nr uchwałyW sprawie
II/45/1/2006 określenia „Kryteriów podziału kwot Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań”
II/45/2/2006 zabezpieczenia w budżecie Województwa Śląskiego na rok 2008 środków finansowych na realizację umowy na wdrożenie rozwiązań informatycznych Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP)
II/45/3/2006 utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie
II/45/4/2006 utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Śląski Zarząd Nieruchomości
II/45/5/2006 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2006 rok
II/45/6/2006 zmian w planach finansowych na 2006 rok Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
II/45/7/2006 wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Lublińcu, na rzecz Gminy Lubliniec
II/45/8/2006 wyrażenia zgody na udzielenie Regionalnemu Ośrodkowi Metodyczno-Edukacyjnemu „Metis” w Katowicach bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Drozdów 17 i 21
II/45/9/2006 wyrażenia zgody na udzielenie Regionalnemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Wyszyńskiego 7
II/45/10/2006 zmiany uchwały Nr II/32/7/2005 z dnia 21 marca 2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Województwa Śląskiego
II/45/11/2006 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych administracji i obsługi jednostek działających w zakresie oświaty oraz wartości jednego punktu
II/45/12/2006 przyjęcia Zasad udzielania stypendium Województwa Śląskiego dla uczniów i studentów
II/45/13/2006 podjęcia działań zmierzających do likwidacji VI Liceum Profilowanego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
II/45/14/2006 podjęcia działań zmierzających do likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej
II/45/15/2006 podjęcia działań zmierzających do likwidacji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie kierunku kształcenia
II/45/16/2006 podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach poprzez dokonanie wydzielenia z niej filii: w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Raciborzu
II/45/17/2006 przekształcenia Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie poprzez zakończenie działalności Pracowni EEG
II/45/18/2006 przekształcenia Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
II/45/19/2006 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach poprzez likwidację: Poradni Dermatologicznej, Poradni Reumatologicznej, Poradni Profilaktyki Chorób Piersi
II/45/20/2006 przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
II/45/21/2006 udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
II/45/22/2006 wprowadzenia do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2008 zadania - Projektu pod nazwą „System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)”
II/45/23/2006 zmian w składzie osobowym Komisji Statutowo-Regulaminowej
II/45/24/2006 zmiany Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji
II/45/25/2006 powołania przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na Śląskiego Kuratora Oświaty
II/45/26/2006 przyjęcia oświadczenia dotyczącego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładów opieki zdrowotnej


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713