Czas wygenerowania treści 2020-07-06 03:35:00

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2006


Sesja nr 2 z dnia 11 grudnia 2006

Nr uchwałyW sprawie
III/2/1/2006 powołania Komisji Rewizyjnej
III/2/2/2006 powołania Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów
III/2/3/2006 powołania Komisji Edukacji, Nauki i Kultury
III/2/4/2006 powołania Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
III/2/5/2006 powołania Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich
III/2/6/2006 powołania Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
III/2/7/2006 powołania Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji
III/2/8/2006 powołania Komisji Statutowo-Regulaminowej
III/2/9/2006 powołania Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej
III/2/10/2006 powołania Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej
III/2/11/2006 powołania doraĽnej Komisji – "Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego"
III/2/12/2006 powołania doraĽnej Komisji ds. Polityki Prorodzinnej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
III/2/13/2006 wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej
III/2/14/2006 przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2007
III/2/15/2006 przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
III/2/16/2006 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok
III/2/17/2006 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok
III/2/18/2006 zmiany planu finansowego na 2006 rok gospodarstwa pomocniczego, rachunku dochodów własnych, zakładu budżetowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
III/2/19/2006 udzielenia dotacji Szpitalowi Chorób Płuc w Siewierzu
III/2/20/2006 udzielenia dotacji na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budowaniem systemu ratownictwa medycznego
III/2/21/2006 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie umowy najmu lokali użytkowych na okres 10 lat
III/2/22/2006 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu poprzez utworzenie w jego strukturach Poradni Kardiologicznej
III/2/23/2006 ustalenia czynności z zakresu prawa pracy dokonywanych przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego wobec Marszałka Województwa Śląskiego
III/2/24/2006 wynagrodzenia Marszałka Województwa Śląskiego
III/2/25/2006 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają w budżecie własnym Województwa Śląskiego z upływem roku budżetowego 2006 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w 2007 roku
III/2/26/2006 uchylenia uchwały Nr II/53/29/2006 w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego
III/2/27/2006 udzielenia pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy
III/2/28/2006 przyjęcia oświadczenia dotyczącego zapisów art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713