Czas wygenerowania treści 2020-07-09 12:44:17

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2002


Sesja nr 57 z dnia 7 października 2002

Nr uchwałyW sprawie
I/57/1/2002 darowizny na rzecz Gminy Brenna w postaci nieruchomości położonej w Górkach Wielkich, będącej własnością Województwa Śląskiego
I/57/2/2002 określenia zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierowniczew szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskiew zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,wychowawczych i opiekuńczych
I/57/3/2002 dokonania na rzecz Powiatu Żywieckiego darowizny udziału w nieruchomości
I/57/4/2002 wyłączenia Liceum Medycznego z Zespołu Szkół Medycznych w Rybniku i jegolikwidacji oraz rozwiązania Zespołu Szkół Medycznych w Rybniku
I/57/5/2002 zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu GospodarkiZasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
I/57/6/2002 sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach
I/57/7/2002 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na rok 2002
I/57/8/2002 darowizny na rzecz Gminy Bielsko-Biała nieruchomości położonej w Bielsku-Białej, będącej własnością Województwa Śląskiego
I/57/9/2002 dokonania restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych
I/57/10/2002 przekazania do prowadzenia Miastu Częstochowa Medycznego Studium Zawodowego w Częstochowie
I/57/11/2002 zmiany uchwały nr I/48/2/2002 z dnia 18 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej”
I/57/12/2002 wprowadzenia zmian w uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego nr I/15/2/99 z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Śląskiego
I/57/13/2002 zawarcia Porozumienia o współpracy międzyregionalnej Województwa Śląskiego (Rzeczpospolita Polska) i Samorządowego Kraju Żylińskiego (Republika Słowacka)
I/57/14/2002 zatwierdzenia zmian do Kontraktu Wojewódzkiego
I/57/15/2002 zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach
I/57/16/2002 zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach
I/57/17/2002 zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
I/57/18/2002 zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
I/57/19/2002 zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku
I/57/21/2002 przekształcenia Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713