Czas wygenerowania treści 2020-07-09 13:47:56

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2002


Sesja nr 53 z dnia 8 lipca 2002

Nr uchwałyW sprawie
I/53/1/2002 przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Ośrodku Chorób Płuc Dzieci i Młodzieży w Istebnej
I/53/2/2002 przekształcenia Zasadniczej Szkoły Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie
I/53/3/2002 nadania imienia Jana Pawła II samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej – Centrum Pediatrii w Sosnowcu
I/53/4/2002 zmiany w składzie Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
I/53/5/2002 zmiany w składzie Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
I/53/6/2002 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr.Witolda Orłowskiego w Częstochowie
I/53/7/2002 przekształcenia Wojewódzkiego Ośrodka Chorób Płuc Dzieci i Młodzieży w Istebnej
I/53/8/2002 przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Bielsku Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
I/53/9/2002 przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
I/53/10/2002 przekształcenia Ośrodka Diabetologicznego Dzieci i Młodzieży w Gliwicach
I/53/11/2002 zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespolony Szpital Rejonowy” w Zabrzu, ulica Zamkowa 4
I/53/12/2002 podziału na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
I/53/13/2002 zmiany uchwały nr I/30/1/01 z dnia 29 stycznia 2001 roku w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002
I/53/14/2002 zatwierdzenia zmian do Kontraktu Wojewódzkiego
I/53/15/2002 przyjęcia oświadczenia dotyczącego nazw podregionów Województwa Śląskiego (POZIOM 3 NTS) zastosowanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 roku (Dz.U. Nr 34, poz. 311)
I/53/16/2002 wyrażenia zgody na zawarcie przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony w Częstochowie umowy dzierżawy budynku byłej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej ze Spółką Partnerską „Rudziński i Partnerzy – Lekarze Stomatolodzy” na okres 10 lat
I/53/17/2002 zmiany uchwały nr I/23/18/2000 z dnia 25 września 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Zarządu Województwa do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie Województwu Śląskiemu nieruchomości położonej w Mikołowie-Mokre
I/53/18/2002 nieodpłatnego zbycia akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, stanowiących własność Województwa Śląskiego na rzecz Bielska-Białej – miasta na prawach powiatu, Powiatu Bielskiego, Powiatu Cieszyńskiego, Powiatu Żywieckiego oraz przekazania w związku z tym wszystkich praw i obowiązków wynikających z posiadania akcji
I/53/19/2002 przyjęcia oświadczenia dotyczącego dalszego funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
I/53/20/2002 zmiany budżetu Województwa Śląskiego na rok 2002
I/53/21/2002 przystąpienia Województwa Śląskiego do stowarzyszenia pod nazwą Śląska Organizacja Turystyczna


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713