Czas wygenerowania treści 2020-05-31 23:01:12

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2002


Sesja nr 51 z dnia 17 czerwca 2002

Nr uchwałyW sprawie
I/51/1/2002 przekazania Medycznego Studium Zawodowego w Lublińcu Powiatowi Lublinieckiemu
I/51/2/2002 nadania imienia Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Katowicach
I/51/3/2002 zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
I/51/4/2002 połączenia Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach z Obwodem Lecznictwa Kolejowego w Katowicach – samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej
I/51/5/2002 nadania statutu Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
I/51/6/2002 podjęcia działań zmierzających do utworzenia z Gminą Zabrze wspólnej instytucji kultury pod nazwą Skansen Górnictwa Podziemnego „Guido” w Zabrzu
I/51/7/2002 zmian budżetu Województwa Śląskiego na rok 2002
I/51/8/2002 zmian budżetu Województwa Śląskiego na rok 2002
I/51/9/2002 odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/51/10/2002 odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/51/11/2002 zmian budżetu Województwa Śląskiego na rok 2002
I/51/12/2002 wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wniesienie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 23 maja 2002 roku o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym przed jej podpisaniem
I/51/13/2002 przyjęcia projektu zmiany Statutu Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713