Czas wygenerowania treści 2020-05-27 10:12:43

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2002


Sesja nr 49 z dnia 15 kwietnia 2002

Nr uchwałyW sprawie
I/49/1/2002 objęcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
I/49/2/2002 zmiany uchwały nr I/45/8/2001 w sprawie ustalenia liczebności i składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
I/49/3/2002 zmiany uchwały nr I/45/16/2001 w sprawie ustalenia liczebności i składu osobowego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego
I/49/4/2002 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki bieżące dla Województwa Śląskiego
I/49/5/2002 absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2001
I/49/6/2002 ogłoszenia obchodów upamiętniających 80. rocznicę powrotu części Górnego Śląska do Polski oraz powołania komitetu honorowego obchodów w związku z rocznicą przypadającą w roku 2002
I/49/7/2002 odezwy z okazji 80. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski
I/49/8/2002 apelu do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci o przekazanie Pałacu Młodzieży w Katowicach
I/49/9/2002 wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Konwencie Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
I/49/10/2002 wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiegodo Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
I/49/11/2002 wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radną Sejmiku Województwa Śląskiego
I/49/12/2002 Programu ochrony środowiska województwa śląskiego do 2004 roku oraz celów długoterminowych do roku 2015
I/49/13/2002 ustanowienia stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz określenia zasad ich przyznawania
I/49/14/2002 zmiany planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów rolnych na rok 2002
I/49/15/2002 przyjęcia informacji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o stanie fitosanitarnym w województwie śląskim w roku 2001
I/49/16/2002 przyjęcia zasad używania symboli Województwa Śląskiego
I/49/17/2002 wprowadzenia zmian w uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego nr I/15/2/99 z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Śląskiego
I/49/18/2002 poparcia stanowiska Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce w sprawie zmniejszenia dochodów własnych gmin związanego ze zmianą sposobu naliczania opłaty eksploatacyjnej


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713