Czas wygenerowania treści 2021-01-23 08:24:34

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2002


Sesja nr 47 z dnia 18 lutego 2002

Nr uchwałyW sprawie
I/47/1/2002 odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/47/2/2002 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/47/3/2002 odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/47/4/2002 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/47/5/2002 odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/47/6/2002 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/47/7/2002 wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie Województwu Śląskiemu prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
I/47/8/2002 wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie Województwu Śląskiemu mienia Skarbu Państwa w postaci udziałów
I/47/9/2002 przekształcenia z dniem 1 września 2002 roku ponadpodstawowej Szkoły Zasadniczej Specjalnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie w ponadgimnazjalną Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie
I/47/10/2002 przekształcenia z dniem 1 września 2002 roku ponadpodstawowego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Ośrodku Chorób Płuc Dzieci i Młodzieży w Istebnej w ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące Specjalne, wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Ośrodku Chorób Płuc Dzieci i Młodzieży w Istebnej
I/47/11/2002 zmiany budżetu Województwa Śląskiego na rok 2002
I/47/12/2002 zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr I/41/1/2001 z dnia 10 paĽdziernika 2001 roku dotyczącej przekształcenia Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim
I/47/13/2002 przyjęcia projektu zmian Statutu Województwa Śląskiego
I/47/14/2002 przekazania Miastu Bytom funkcji organu założycielskiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu
I/47/15/2002 połączenia Szpitala Kolejowego w Sosnowcu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ze Szpitalem Nr 2 im. dr K. Zahorskiego w Sosnowcu
I/47/16/2002 zapewnienia środków na zakup pojazdów szynowych do przewozów pasażerskich z napędem spalinowym w latach 2002 i 2003
I/47/17/2002 wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na śląskiego kuratora oświaty
I/47/18/2002 zabezpieczenia wkładu finansowego na realizację projektu pod nazwą „modernizacja drogi wojewódzkiej nr 945 – Jeleśnia granica państwa, stanowiącej dojazd do polsko-słowackiego drogowego przejścia granicznego Korbielów – Orawska Polhora – etap I”, zgłaszanego do dofinansowania ze strony programu Współpracy Transgranicznej PHARE CBC 2002 Polska - Słowacja
I/47/19/2002 odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/47/20/2002 odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/47/21/2002 odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/47/22/2002 odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/47/23/2002 odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/47/24/2002 odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/47/25/2002 odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/47/26/2002 odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/47/27/2002 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/47/28/2002 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/47/29/2002 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/47/30/2002 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/47/31/2002 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/47/32/2002 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/47/33/2002 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/47/34/2002 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/47/35/2002 przekazania Gminie Jaworze funkcji organu założycielskiegoBeskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Jaworzu


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713