Czas wygenerowania treści 2020-07-07 07:27:03

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 1999


Sesja nr 5 z dnia 23 marca 1999

Nr uchwałyW sprawie
I/5/1/1999 budżetu samorządowego województwa śląskiego na 1999 rok
I/5/2/1999 przynależności gminy Sławków do województwa śląskiego
I/5/3/1999 likwidacji Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Bielsku-Białej
I/5/4/1999 utworzenia środka specjalnego pod nazwą "Użytkowanie dróg wojewódzkich"
I/5/5/1999 powołania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
I/5/6/1999 powołania składu osobowego Komisji w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienia publiczne dotyczące wyłonienia banku prowadzącego obsługę bankową budżetu województwa śląskiego oraz przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówieni
I/5/7/1999 wyboru osoby biorącej udział w pracach Komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
I/5/8/1999 wysokości diet i zasad ich wypłacania radnym województwa
I/5/9/1999 określenia wysokości i zasad wypłacania zwrotu kosztów przejazdu radnym województwa
I/5/10/1999 zmiany Tymczasowego Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Śląskiego
I/5/11/1999 wyboru Wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej
I/5/12/1999 wyboru Wiceprzewodniczących doraĽnej Komisji Skarbu
I/5/13/1999 wyboru Wiceprzewodniczących doraĽnej Komisji Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej
I/5/14/1999 wyboru Wiceprzewodniczących doraĽnej Komisji ds. Infrastruktury Technicznej
I/5/15/1999 wyboru Wiceprzewodniczących doraĽnej Komisji Edukacji, Nauki i Kultury
I/5/16/1999 wyboru Wiceprzewodniczących doraĽnej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego
I/5/17/1999 wyboru Wiceprzewodniczących doraĽnej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
I/5/18/1999 wyboru Wiceprzewodniczących doraĽnej Komisji Kultury Fizycznej, Turystyki i Rekreacji
I/5/19/1999 wyboru Wiceprzewodniczących doraĽnej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności
I/5/20/1999 wyboru Wiceprzewodniczących doraĽnej Komisji Planowania i Realizacji Rozwoju Województwa
I/5/21/1999 wyboru Wiceprzewodniczących doraĽnej Komisji Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
I/5/22/1999 wyboru Wiceprzewodniczących doraĽnej Komisji Budżetu i Finansów
I/5/23/1999 wyboru Wiceprzewodniczących doraĽnej Komisji ds. Polityki Społecznej, Rodziny i Kas Chorych
I/5/24/1999 wyboru Wiceprzewodniczących doraĽnej Komisji ds. Promocji i Ochrony Zdrowia
I/5/25/1999 wyboru Wiceprzewodniczących doraĽnej Komisji Statutowo-Regulaminowej
I/5/26/1999 wyboru Wiceprzewodniczących doraĽnej Komisji ds. Etyczno-Dyscyplinarnych
I/5/27/1999 zmian w składach osobowych Komisji
I/5/28/1999 zmian w składach osobowych Komisji
I/5/29/1999 zmian w składach osobowych Komisji
I/5/30/1999 zmian w składach osobowych Komisji
I/5/31/1999 zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr I/3/6/99
I/5/32/1999 ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów specjalnych o charakterze regionalnym prowadzonych przez samorząd województwa


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713