Czas wygenerowania treści 2020-07-09 13:50:24

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 1999


Sesja nr 14 z dnia 20 grudnia 1999

Nr uchwałyW sprawie
I/14/1/1999 nadania statutu Operze Śląskiej w Bytomiu
I/14/2/1999 nadania statutu Filharmonii Śląskiej w Katowicach
I/14/3/1999 nadania statutu Teatrowi Rozrywki w Chorzowie
I/14/4/1999 nadania statutu Teatrowi Śląskiemu im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
I/14/5/1999 nadania statutu Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris- Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach
I/14/6/1999 przedłożenia Prezesowi Rady Ministrów projektu Statutu Województwa Śląskiego w celu uzgodnienia
I/14/7/1999 likwidacji środków specjalnych przy jednostkach budżetowych
I/14/8/1999 zmiany budżetu Województwa Śląskiego na rok 1999
I/14/9/1999 podjęcia działań zmierzających do podpisania umowy pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Śląskim w sprawie współprowadzenia Muzeum Zamkowego w Pszczynie
I/14/10/1999 wyrażenia stanowiska dotyczącego zintegrowanego systemu komunikacji publicznej w aglomeracji katowickiej
I/14/11/1999 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/14/12/1999 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/14/13/1999 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/14/14/1999 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/14/15/1999 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/14/16/1999 zawarcia Porozumienia o Współpracy między Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) i Regionem Lombardii ( Republika Włoska )
I/14/17/1999 przyjęcia dokumentu "Założenia Polityki Ekologicznej Górnego Śląska" oraz przekazania go do dalszej pracy nad stworzeniem całościowego dokumentu na temat Polityki Ekologicznej Województwa Śląskiego
I/14/18/1999 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji
I/14/19/1999 zmiany budżetu Województwa Śląskiego na rok 1999
I/14/20/1999 przystąpienia przez Województwo Śląskie do Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. i objęcia akcji spółki
I/14/21/1999 wyboru banku na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Województwa Śląskiego
I/14/22/1999 podjęcia działań związanych z przekazaniem Oddziału w Kętach Muzeum Okręgowego w Bielsku- Białej według właściwości terytorialnej Samorządowi Gminy Kęty


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713