Czas wygenerowania treści 2020-07-07 08:47:05

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 1999


Sesja nr 13 z dnia 8 listopada 1999

Nr uchwałyW sprawie
I/13/1/1999 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Śląskiego i przekazania go ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, za pośrednictwem wojewody śląskiego
I/13/2/1999 niepowołania przez Zarząd Województwa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
I/13/3/1999 wydania opinii dotyczącej przedłożonych przez Wojewodę Śląskiego zasad i kryteriów podziału środków na dofinansowanie w roku 2000 inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania własne
I/13/4/1999 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/13/5/1999 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/13/6/1999 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/13/7/1999 odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/13/8/1999 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/13/9/1999 odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/13/10/1999 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/13/11/1999 odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/13/12/1999 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/13/13/1999 odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/13/14/1999 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/13/15/1999 odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/13/16/1999 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/13/17/1999 odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/13/18/1999 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/13/19/1999 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/13/20/1999 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/13/21/1999 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/13/22/1999 odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/13/23/1999 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/13/24/1999 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
I/13/25/1999 poparcia starań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cieszynie o umieszczenie w budżecie Państwa na rok 2000 środków finansowych na dokończenie inwestycji w Szpitalu Śląskim w Cieszynie
I/13/26/1999 poparcia starań o umieszczenie w budżecie Państwa na rok 2000 środków finansowych na dokończenie budowy Szpitala Onkologicznego w Częstochowie
I/13/27/1999 zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów
I/13/28/1999 zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713