Czas wygenerowania treści 2020-07-09 03:35:43

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2010


Sesja nr 56 z dnia 22 września 2010

Nr uchwałyW sprawie
III/56/1/2010 zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
III/56/2/2010 zmiany Statutu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
III/56/3/2010 ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły
III/56/4/2010 zmiany w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach II i kolejnych edycji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w województwie śląskim
III/56/5/2010 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok
III/56/6/2010 zmiany w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek na 2010 rok
III/56/7/2010 gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez oświatowe jednostki budżetowe Województwa Śląskiego
III/56/8/2010 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2011 – 2015 na wynajem pomieszczeń biurowych położonych w Katowicach przy ulicy Francuskiej 34
III/56/9/2010 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2011-2012 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa bazy SPZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, realizowanego przez SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie
III/56/10/2010 zaciągnięcia zobowiązania na rok 2011 na realizację umowy na modernizację skanera stołowego FENIX wykorzystywanego do prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
III/56/11/2010 wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w obrębie Górki Wielkie oraz określenia wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty od ceny tej nieruchomości
III/56/12/2010 wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
III/56/13/2010 połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu i Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
III/56/14/2010 przekształcenia Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
III/56/15/2010 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2010 rok
III/56/16/2010 przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem Pamięci Powstań Śląskich


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713