Czas wygenerowania treści 2021-03-06 23:50:17

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Skład komisji
doraźna Komisja – „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”
V Kadencja

Przewodniczący: Jacek Świerkocki
Z-ca przewodniczącego: Lucyna Ekkert
Z-ca przewodniczącego: Krystian Kiełbasa
Z-ca przewodniczącego: Maria Potępa

Członek komisji: Sylwia Cieślar
Członek komisji: Piotr Czarnynoga
Członek komisji: Stanisław Dzwonnik
Członek komisji: Stanisław Gmitruk
Członek komisji: Andrzej Gościniak
Członek komisji: Jerzy Gorzelik
Członek komisji: Urszula Koszutska
Członek komisji: Danuta Kożusznik
Członek komisji: Mirosław Mazur
Członek komisji: Janusz Ogiegło
Członek komisji: Marta Salwierak
Członek komisji: Monika Socha
Członek komisji: Grzegorz Wolnik

Zadania:
- rozpatrywanie spraw związanych z nadawaniem „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”,
- nadawanie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

Komisja będzie funkcjonować do końca V kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego
Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-12-2014 13:00:08
Ostatnia aktualizacja: 14-02-2017 07:08:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
doraźna Komisja ds. Gospodarki i Innowacji
V Kadencja

Przewodniczący: Marek Gzik

Członek komisji: Grzegorz Gaża
Członek komisji: Michał Gramatyka
Członek komisji: Magdalena Idzik Fabiańska
Członek komisji: Bronisław Korfanty
Członek komisji: Józef Kubica
Członek komisji: Janusz Pasternak
Członek komisji: Teresa Wróbel

Zadania:
- opiniowanie oraz inspirowanie spraw związanych z rozwojem przedsiębiorczości,
- analiza rynku pracy i zagadnienia dotyczące wspierania rozwoju przedsiębiorczości.

Komisja będzie funkcjonować do końca V kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego
Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-12-2014 13:00:25
Ostatnia aktualizacja: 14-02-2017 07:08:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów
V Kadencja

Przewodniczący: Michał Czarski
Z-ca przewodniczącego: Mirosław Mazur
Z-ca przewodniczącego: Janusz Pasternak
Z-ca przewodniczącego: Zbigniew Przedpełski

Członek komisji: Piotr Czarnynoga
Członek komisji: Stanisław Gmitruk
Członek komisji: Andrzej Gościniak
Członek komisji: Marek Gzik
Członek komisji: Jan Kawulok
Członek komisji: Janusz Ogiegło
Członek komisji: Martyna Starc-Jażdżyk
Członek komisji: Jacek Świerkocki
Członek komisji: Janusz Wita
Członek komisji: Grzegorz Wolnik
Członek komisji: Małgorzata Zarychta - Surówka

Zadania:
- opiniowanie projektu oraz wykonania budżetu Województwa,
- ocena działalności finansowej Województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
- problematyka zarządu mieniem Województwa i wojewódzkich osób prawnych.
Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-12-2014 12:43:25
Ostatnia aktualizacja: 09-12-2014 12:46:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury
V Kadencja

Przewodniczący: Lucyna Ekkert
Z-ca przewodniczącego: Krystyna Jasińska
Z-ca przewodniczącego: Bronisław Korfanty
Z-ca przewodniczącego: Danuta Kożusznik

Członek komisji: Ewa Żak
Członek komisji: Halina Bieda
Członek komisji: Piotr Czarnynoga
Członek komisji: Michał Czarski
Członek komisji: Andrzej Gościniak
Członek komisji: Jerzy Gorzelik
Członek komisji: Marek Gzik
Członek komisji: Urszula Koszutska
Członek komisji: Maria Materla
Członek komisji: Henryk Mercik
Członek komisji: Małgorzata Ochęduszko-Ludwik
Członek komisji: Martyna Starc-Jażdżyk

Zadania:
- problematyka kształcenia i wypoczynku dzieci i młodzieży,
- ocena działalności szkół i placówek, dla których Województwo jest organem prowadzącym,
- sprawy z zakresu polityki kulturalnej na terenie Województwa.
Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-12-2014 12:43:51
Ostatnia aktualizacja: 09-12-2014 12:53:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
V Kadencja

Przewodniczący: Halina Bieda
Z-ca przewodniczącego: Jan Kawulok
Z-ca przewodniczącego: Urszula Koszutska
Z-ca przewodniczącego: Maria Potępa

Członek komisji: Ewa Żak
Członek komisji: Lucyna Ekkert
Członek komisji: Michał Gramatyka
Członek komisji: Aniela Jany
Członek komisji: Krystyna Jasińska
Członek komisji: Beata Kocik
Członek komisji: Danuta Kożusznik
Członek komisji: Maria Materla
Członek komisji: Mirosław Mazur

Zadania:
- problematyka pomocy społecznej,
- problematyka bezrobocia,
- promocja zdrowia,
- ocena działalności zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo jest organem założycielskim,
- problematyka bezpieczeństwa osób i mienia w miejscach publicznych,
- problemy związane z równym statusem kobiet i mężczyzn.
Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-12-2014 12:44:17
Ostatnia aktualizacja: 09-12-2014 12:47:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Komisja Rewizyjna
V Kadencja

Przewodniczący: Piotr Czarnynoga
Z-ca przewodniczącego: Andrzej Gościniak

Członek komisji: Michał Czarski
Członek komisji: Aniela Jany
Członek komisji: Bronisław Karasek
Członek komisji: Maciej Kolon

Zadania:
- kontrola wykonania budżetu Województwa przez Zarząd, a w szczególności opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu w tym przedmiocie oraz występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium,
- kontrola bieżąca wykonania uchwał Sejmiku,
- ocena funkcjonowania administracji samorządowej w Województwie,
- kontrola gospodarki finansowej i trybu zawierania umów przez instytucje samorządu Województwa.
Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-12-2014 12:43:00
Ostatnia aktualizacja: 09-12-2014 12:46:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej
V Kadencja

Przewodniczący: Bronisław Karasek
Z-ca przewodniczącego: Michał Gramatyka
Z-ca przewodniczącego: Józef Kubica
Z-ca przewodniczącego: Jarosław Makowski

Członek komisji: Grzegorz Gaża
Członek komisji: Tadeusz Gruszka
Członek komisji: Henryk Mercik
Członek komisji: Janusz Pasternak
Członek komisji: Marta Salwierak
Członek komisji: Janusz Wita
Członek komisji: Małgorzata Zarychta - Surówka

Zadania:
- zagadnienia ochrony i kształtowania środowiska,
- zagadnienia gospodarki wodnej oraz funkcjonowanie dróg wodnych,
- sprawy z zakresu hydrologii i geologii.
Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-12-2014 12:42:31
Ostatnia aktualizacja: 09-12-2014 12:53:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich
V Kadencja

Przewodniczący: Janusz Wita
Z-ca przewodniczącego: Sylwia Cieślar
Z-ca przewodniczącego: Stanisław Dzwonnik
Z-ca przewodniczącego: Krystian Kiełbasa

Członek komisji: Stanisław Dąbrowa
Członek komisji: Stanisław Gmitruk
Członek komisji: Beata Kocik
Członek komisji: Danuta Kożusznik
Członek komisji: Józef Kubica
Członek komisji: Monika Socha

Zadania:
- zagadnienia rozwoju produkcji rolnej, gospodarki leśnej, gospodarki rybackiej, infrastruktury usługowej i agroturystyki,
- opiniowanie spraw związanych z zabezpieczeniem i budową dróg na terenach wiejskich,
- opiniowanie spraw związanych z zabezpieczeniem urządzeń melioracyjnych,
- zagadnienia ochrony środowiska na terenach wiejskich,
- problematyka rozwoju oświaty i kultury na terenach wiejskich.
Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-12-2014 12:48:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
V Kadencja

Przewodniczący: Martyna Starc-Jażdżyk
Z-ca przewodniczącego: Magdalena Idzik Fabiańska
Z-ca przewodniczącego: Małgorzata Zarychta - Surówka

Członek komisji: Halina Bieda
Członek komisji: Stanisław Dąbrowa
Członek komisji: Lucyna Ekkert
Członek komisji: Jerzy Gorzelik
Członek komisji: Julia Kloc - Kondracka
Członek komisji: Janusz Pasternak
Członek komisji: Zbigniew Przedpełski
Członek komisji: Grzegorz Wolnik
Członek komisji: Teresa Wróbel

Zadania:
- opiniowanie projektów wieloletnich programów wojewódzkich,
- sprawy związane z funkcjonowaniem kontraktu wojewódzkiego,
- opiniowanie planów rozwoju i usprawnienia komunikacji,
- opiniowanie i inspirowanie działań z zakresu gospodarki przestrzennej i kształtowania krajobrazu.
Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-12-2014 12:52:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
V Kadencja

Przewodniczący: Maciej Kolon
Z-ca przewodniczącego: Jerzy Gorzelik
Z-ca przewodniczącego: Marta Salwierak
Z-ca przewodniczącego: Monika Socha

Członek komisji: Sylwia Cieślar
Członek komisji: Stanisław Dzwonnik
Członek komisji: Aniela Jany
Członek komisji: Julia Kloc - Kondracka
Członek komisji: Urszula Koszutska
Członek komisji: Teresa Wróbel

Zadania:
- opiniowanie spraw związanych z rozwojem i promocją kultury fizycznej, turystyki i rekreacji,
- opiniowanie planów rozwoju bazy (urządzeń) sportowo-turystycznej,
- opiniowanie wydatkowania środków finansowych z budżetu Województwa na cele kultury fizycznej rekreacji i turystyki,
- problematyka potrzeb osób niepełnosprawnych w dziedzinie rehabilitacji ruchowej.
Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-12-2014 12:55:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Komisja Statutowo-Regulaminowa
V Kadencja

Przewodniczący: Jan Kawulok
Z-ca przewodniczącego: Julia Kloc - Kondracka
Z-ca przewodniczącego: Henryk Mercik
Z-ca przewodniczącego: Maria Potępa

Członek komisji: Krystian Kiełbasa
Członek komisji: Beata Kocik
Członek komisji: Jarosław Makowski
Członek komisji: Grzegorz Wolnik

Zadania:
- problematyka zmian Statutu Województwa Śląskiego oraz opiniowanie projektów zmian tego aktu wnoszonych przez uprawnione podmioty,
- opiniowanie projektów statutów bądź równorzędnych aktów regulujących status i funkcjonowanie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych,
- opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego,
- opiniowanie wniosków dotyczących rozwiązania z radnym umowy o pracę.
Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-12-2014 12:54:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej
V Kadencja

Przewodniczący: Krystyna Jasińska
Z-ca przewodniczącego: Tadeusz Gruszka
Z-ca przewodniczącego: Magdalena Idzik Fabiańska
Z-ca przewodniczącego: Mirosław Mazur

Członek komisji: Sylwia Cieślar
Członek komisji: Grzegorz Gaża
Członek komisji: Bronisław Karasek
Członek komisji: Bronisław Korfanty
Członek komisji: Jarosław Makowski
Członek komisji: Maria Materla
Członek komisji: Małgorzata Ochęduszko-Ludwik
Członek komisji: Janusz Ogiegło
Członek komisji: Marta Salwierak
Członek komisji: Teresa Wróbel

Zadania:
- opiniowanie priorytetów współpracy zagranicznej Województwa,
- inspirowanie i ocena kontaktów z międzynarodowymi instytucjami i zrzeszeniami,
- opiniowanie projektów europejskich,
- udział komisji w realizacji kontaktów zagranicznych i integracji europejskiej,
- monitorowanie procesów absorbcji środków z programów Unii Europejskiej,
- udział członków komisji w spotkaniach z delegacjami zagranicznymi i przedstawicielami organów Unii Europejskiej.
Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-12-2014 12:50:29
Ostatnia aktualizacja: 09-12-2014 12:51:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713