Czas wygenerowania treści 2019-11-21 10:11:34


Kluby Radnych - Śląska Partia Regionalna
Edycja wpisu akcja z dnia 22-05-2018
wprowadzający zmianę: Danuta Descours - Wydział Organizacyjny (OR)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 22-05-2018
wprowadzający zmianę: Marta Murgot - Kancelaria Sejmiku (KS)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 25-06-2015
wprowadzający zmianę: Małgorzata Wojtczyk - Kancelaria Sejmiku (KS)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Nowy wpis akcja z dnia 05-12-2014
wprowadzający zmianę: Małgorzata Wojtczyk - Kancelaria Sejmiku (KS)
dokonane zmiany: Dodanie nowego wpisu do bazy
Edycja wpisu akcja z dnia 22-05-2018
wprowadzający zmianę: Marta Murgot - Kancelaria Sejmiku (KS)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 25-06-2015
wprowadzający zmianę: Małgorzata Wojtczyk - Kancelaria Sejmiku (KS)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Nowy wpis akcja z dnia 05-12-2014
wprowadzający zmianę: Małgorzata Wojtczyk - Kancelaria Sejmiku (KS)
dokonane zmiany: Dodanie nowego wpisu do bazy
Edycja wpisu akcja z dnia 22-05-2018
wprowadzający zmianę: Marta Murgot - Kancelaria Sejmiku (KS)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Nowy wpis akcja z dnia 05-12-2014
wprowadzający zmianę: Małgorzata Wojtczyk - Kancelaria Sejmiku (KS)
dokonane zmiany: Dodanie nowego wpisu do bazy
Edycja wpisu akcja z dnia 22-05-2018
wprowadzający zmianę: Marta Murgot - Kancelaria Sejmiku (KS)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Nowy wpis akcja z dnia 19-04-2016
wprowadzający zmianę: Małgorzata Wojtczyk - Kancelaria Sejmiku (KS)
dokonane zmiany: Dodanie nowego wpisu do bazy
Edycja wpisu akcja z dnia 22-05-2018
wprowadzający zmianę: Danuta Descours - Wydział Organizacyjny (OR)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Nowy wpis akcja z dnia 22-05-2018
wprowadzający zmianę: Marta Murgot - Kancelaria Sejmiku (KS)
dokonane zmiany: Dodanie nowego wpisu do bazy
Edycja wpisu akcja z dnia 22-05-2018
wprowadzający zmianę: Danuta Descours - Wydział Organizacyjny (OR)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Blokada wpisu akcja z dnia 22-05-2018
wprowadzający zmianę: Marta Murgot - Kancelaria Sejmiku (KS)
dokonane zmiany: Logiczne usunięcie dokumentu z bazy (zablokowanie)
Nowy wpis akcja z dnia 22-05-2018
wprowadzający zmianę: Marta Murgot - Kancelaria Sejmiku (KS)
dokonane zmiany: Dodanie nowego wpisu do bazy
Blokada wpisu akcja z dnia 22-05-2018
wprowadzający zmianę: Marta Murgot - Kancelaria Sejmiku (KS)
dokonane zmiany: Logiczne usunięcie dokumentu z bazy (zablokowanie)
Blokada wpisu akcja z dnia 22-05-2018
wprowadzający zmianę: Marta Murgot - Kancelaria Sejmiku (KS)
dokonane zmiany: Logiczne usunięcie dokumentu z bazy (zablokowanie)
Nowy wpis akcja z dnia 22-05-2018
wprowadzający zmianę: Marta Murgot - Kancelaria Sejmiku (KS)
dokonane zmiany: Dodanie nowego wpisu do bazy

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713