Czas wygenerowania treści 2020-05-30 01:43:17


Zamówienia publiczne - Wykonanie nadzoru autorskiego w zakresie scalenia dokumentacji projektowej, w tym przygotowania Opisu przedmiotu zamówienia celem przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania na dokończenie prowadzonej inwestycji pn. Zadaszenie widowni oraz niebędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie
Edycja wpisu akcja z dnia 17-04-2015
wprowadzający zmianę: - Wydział Pomocy Prawnej (OP)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Nowy wpis akcja z dnia 17-04-2015
wprowadzający zmianę: - Wydział Pomocy Prawnej (OP)
dokonane zmiany: Dodanie nowego wpisu do bazy

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713