Czas wygenerowania treści 2019-12-05 23:46:08


Zamówienia publiczne - Usługa hotelarska podczas Regionalnego Spotkania Lokalnych Grup Działania Województwa Śląskiego w ramach sieci Silesian Leader Network na terenie gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Północnej Jury, zaplanowanego w terminie 26-27 marca 2015 r.
Edycja wpisu akcja z dnia 26-03-2015
wprowadzający zmianę: Rafał Kamiński - Wydział Organizacyjny (OR)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Nowy wpis akcja z dnia 26-03-2015
wprowadzający zmianę: Rafał Kamiński - Wydział Organizacyjny (OR)
dokonane zmiany: Dodanie nowego wpisu do bazy

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713