Czas wygenerowania treści 2020-11-29 03:02:46


Konkursy - Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki. 2015-04-10 - 2015-04-30
Edycja wpisu akcja z dnia 10-04-2015
wprowadzający zmianę: Tomasz Żak - Biuro Prasowe (BP) Archiwum
dokonane zmiany: Korekta nazwy i terminu
Edycja wpisu akcja z dnia 10-04-2015
wprowadzający zmianę: Tomasz Żak - Biuro Prasowe (BP) Archiwum
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Nowy wpis akcja z dnia 10-04-2015
wprowadzający zmianę: Tomasz Żak - Biuro Prasowe (BP) Archiwum
dokonane zmiany: Dodanie nowego wpisu do bazy

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713