Czas wygenerowania treści 2020-09-26 13:58:51


Justyna Adamus - Kowalska
Edycja wpisu akcja z dnia 23-11-2016
wprowadzający zmianę: Radosław Stępień - Wydział Organizacyjny (OR)
dokonane zmiany: zmiana stanowiska
Edycja wpisu akcja z dnia 13-07-2015
wprowadzający zmianę: Agata Skwiercz - Wydział Organizacyjny (OR)
dokonane zmiany: zmiana nr tel. i pokoju
Edycja wpisu akcja z dnia 23-06-2014
wprowadzający zmianę: Małgorzata Bosak - Wydział Organizacyjny (OR)
dokonane zmiany: zmiana referatu
Edycja wpisu akcja z dnia 16-05-2014
wprowadzający zmianę: Małgorzata Bosak - Wydział Organizacyjny (OR)
dokonane zmiany: zmiana nr pokoju i telefonu
Edycja wpisu akcja z dnia 05-05-2014
wprowadzający zmianę: Małgorzata Bosak - Kancelaria Ogólna i Archiwum (KO)
dokonane zmiany: zmiana wydziału
Edycja wpisu akcja z dnia 22-08-2013
wprowadzający zmianę: Małgorzata Bosak - Kancelaria Ogólna i Archiwum (KO)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 01-08-2013
wprowadzający zmianę: Małgorzata Bosak - Kancelaria Ogólna i Archiwum (KO)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 01-08-2013
wprowadzający zmianę: Małgorzata Bosak - Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji, SEKAP-u i BIP-u (BI)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 17-02-2012
wprowadzający zmianę: Małgorzata Bosak - Wydział Kadr i Płac (PK)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 17-08-2011
wprowadzający zmianę: Edyta Dzikowska - Wydział Organizacyjny (OR)
dokonane zmiany: Edycja danych.
Edycja wpisu akcja z dnia 17-08-2011
wprowadzający zmianę: Małgorzata Kępa - Wydział Organizacyjny (OR)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 17-08-2011
wprowadzający zmianę: Małgorzata Kępa - Wydział Organizacyjny (OR)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 25-05-2010
wprowadzający zmianę: Małgorzata Bosak - Wydział Organizacyjny (OR)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 10-05-2010
wprowadzający zmianę: Małgorzata Bosak - Wydział Organizacyjny (OR)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 11-01-2010
wprowadzający zmianę: Małgorzata Bosak - Wydział Organizacyjny (OR)
dokonane zmiany: zmiana nazwiska
Edycja wpisu akcja z dnia 15-07-2009
wprowadzający zmianę: Małgorzata Bosak - Wydział Organizacyjny (OR)
dokonane zmiany: Aktualizacja danych
Edycja wpisu akcja z dnia 01-04-2008
wprowadzający zmianę: Małgorzata Bosak - Wydział Organizacyjny (OR)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 27-02-2008
wprowadzający zmianę: Małgorzata Bosak - Wydział Organizacyjny
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 08-01-2008
wprowadzający zmianę: Małgorzata Bosak - Wydział Organizacyjny
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 10-12-2007
wprowadzający zmianę: Małgorzata Bosak - Wydział Organizacyjny
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Nowy wpis akcja z dnia 06-11-2006
wprowadzający zmianę: Małgorzata Bosak - Wydział Organizacyjny
dokonane zmiany: nowy pracownik

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713