Czas wygenerowania treści 2020-02-24 16:04:52


Dokument
Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego
Nowy wpis akcja z dnia 04-05-2017
wprowadzający zmianę: Sylwia Golonka - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Nowy wpis akcja z dnia 04-05-2017
wprowadzający zmianę: Sylwia Golonka - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Usunięcie wpisu akcja z dnia 04-05-2017
wprowadzający zmianę: Sylwia Golonka - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Nowy wpis akcja z dnia 04-05-2017
wprowadzający zmianę: Sylwia Golonka - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Usunięcie wpisu akcja z dnia 04-05-2017
wprowadzający zmianę: Sylwia Golonka - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Usunięcie wpisu akcja z dnia 04-05-2017
wprowadzający zmianę: Sylwia Golonka - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Nowy wpis akcja z dnia 04-05-2017
wprowadzający zmianę: Sylwia Golonka - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Nowy wpis akcja z dnia 04-05-2017
wprowadzający zmianę: Sylwia Golonka - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Usunięcie wpisu akcja z dnia 19-04-2013
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Nowy wpis akcja z dnia 19-04-2013
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Edycja wpisu akcja z dnia 29-08-2012
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 29-08-2012
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Uchwalenie przez Sejmik Województwa Śląskiego "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014"
Usunięcie wpisu akcja z dnia 29-08-2012
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Nowy wpis akcja z dnia 29-08-2012
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Usunięcie wpisu akcja z dnia 29-08-2012
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Usunięcie wpisu akcja z dnia 29-08-2012
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Nowy wpis akcja z dnia 29-08-2012
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Nowy wpis akcja z dnia 29-08-2012
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Usunięcie wpisu akcja z dnia 29-08-2012
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Nowy wpis akcja z dnia 29-08-2012
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Edycja wpisu akcja z dnia 30-04-2012
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
Edycja wpisu akcja z dnia 17-02-2012
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 16-02-2012
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: informacja o przyjęciu projektu planu przez Zarząd Województwa Śląskiego
Usunięcie wpisu akcja z dnia 16-02-2012
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Nowy wpis akcja z dnia 16-02-2012
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Edycja wpisu akcja z dnia 17-11-2011
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: dodanie nowego wpisu do bazy BIP
Edycja wpisu akcja z dnia 03-10-2011
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Nowy wpis akcja z dnia 17-12-2003
wprowadzający zmianę: Joanna Kina - Gabinet Marszałka (GM)
dokonane zmiany: Dodanie nowego wpisu do bazy Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Śląskiego

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713