Czas wygenerowania treści 2020-09-23 07:48:16


Ogłoszenie elektronicznej tablicy ogłoszeń z dnia 19 sierpnia 2014 roku
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia z podmiotem wewnętrznym, umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r.
Edycja wpisu akcja z dnia 23-04-2018
wprowadzający zmianę: Agata Skwiercz - Wydział Organizacyjny (OR)
dokonane zmiany: Aktywacja wyświetlania informacji
Nowy wpis akcja z dnia 20-08-2014
wprowadzający zmianę: Małgorzata Bosak - Wydział Organizacyjny (OR)
dokonane zmiany: dodanie ogłoszenia

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713