Czas wygenerowania treści 2020-01-23 14:53:06


Procedura urzędowa
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu
Usunięcie wpisu akcja z dnia 04-03-2014
wprowadzający zmianę: Robert Orpych - Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Usunięcie wpisu akcja z dnia 04-03-2014
wprowadzający zmianę: Robert Orpych - Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Usunięcie wpisu akcja z dnia 04-03-2014
wprowadzający zmianę: Robert Orpych - Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Usunięcie wpisu akcja z dnia 04-03-2014
wprowadzający zmianę: Robert Orpych - Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Usunięcie wpisu akcja z dnia 04-03-2014
wprowadzający zmianę: Robert Orpych - Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Usunięcie wpisu akcja z dnia 04-03-2014
wprowadzający zmianę: Robert Orpych - Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Edycja wpisu akcja z dnia 04-03-2014
wprowadzający zmianę: Małgorzata Bosak - Kancelaria Ogólna i Archiwum (KO)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 04-03-2014
wprowadzający zmianę: Małgorzata Bosak - Kancelaria Ogólna i Archiwum (KO)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Nowy wpis akcja z dnia 09-05-2012
wprowadzający zmianę: Małgorzata Bosak - Wydział Kadr i Płac (PK)
dokonane zmiany: Dołączenie załącznika w postaci linku do zewnętrznego serwisu internetowego
Usunięcie wpisu akcja z dnia 09-05-2012
wprowadzający zmianę: Małgorzata Bosak - Wydział Kadr i Płac (PK)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Edycja wpisu akcja z dnia 09-05-2012
wprowadzający zmianę: Małgorzata Bosak - Wydział Kadr i Płac (PK)
dokonane zmiany: dodanie opisu
Edycja wpisu akcja z dnia 09-05-2012
wprowadzający zmianę: Małgorzata Bosak - Wydział Kadr i Płac (PK)
dokonane zmiany: usunięcie pliku - podpięcie procedury SEKAP
Nowy wpis akcja z dnia 09-05-2012
wprowadzający zmianę: Małgorzata Bosak - Wydział Kadr i Płac (PK)
dokonane zmiany: Dołączenie załącznika w postaci linku do zewnętrznego serwisu internetowego
Edycja wpisu akcja z dnia 22-03-2012
wprowadzający zmianę: Małgorzata Bosak - Wydział Kadr i Płac (PK)
dokonane zmiany: zmiana nazwy wydziału
Edycja wpisu akcja z dnia 30-07-2010
wprowadzający zmianę: Robert Orpych - Wydział Gospodarki (GP) archiwum
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Usunięcie wpisu akcja z dnia 30-07-2010
wprowadzający zmianę: Robert Orpych - Wydział Gospodarki (GP) archiwum
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Nowy wpis akcja z dnia 30-07-2010
wprowadzający zmianę: Robert Orpych - Wydział Gospodarki (GP) archiwum
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Nowy wpis akcja z dnia 30-07-2010
wprowadzający zmianę: Robert Orpych - Wydział Gospodarki (GP) archiwum
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Nowy wpis akcja z dnia 30-07-2010
wprowadzający zmianę: Robert Orpych - Wydział Gospodarki (GP) archiwum
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Usunięcie wpisu akcja z dnia 30-07-2010
wprowadzający zmianę: Robert Orpych - Wydział Gospodarki (GP) archiwum
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Nowy wpis akcja z dnia 30-07-2010
wprowadzający zmianę: Robert Orpych - Wydział Gospodarki (GP) archiwum
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Usunięcie wpisu akcja z dnia 30-07-2010
wprowadzający zmianę: Robert Orpych - Wydział Gospodarki (GP) archiwum
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Usunięcie wpisu akcja z dnia 30-07-2010
wprowadzający zmianę: Robert Orpych - Wydział Gospodarki (GP) archiwum
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Nowy wpis akcja z dnia 30-07-2010
wprowadzający zmianę: Robert Orpych - Wydział Gospodarki (GP) archiwum
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Usunięcie wpisu akcja z dnia 30-07-2010
wprowadzający zmianę: Robert Orpych - Wydział Gospodarki (GP) archiwum
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Edycja wpisu akcja z dnia 22-06-2009
wprowadzający zmianę: Robert Orpych - Wydział Gospodarki (GP) archiwum
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 22-06-2009
wprowadzający zmianę: Robert Orpych - Wydział Gospodarki (GP) archiwum
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 22-06-2009
wprowadzający zmianę: Robert Orpych - Wydział Gospodarki (GP) archiwum
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 22-06-2009
wprowadzający zmianę: Robert Orpych - Wydział Gospodarki (GP) archiwum
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Nowy wpis akcja z dnia 22-06-2009
wprowadzający zmianę: Robert Orpych - Wydział Gospodarki (GP) archiwum
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Edycja wpisu akcja z dnia 12-01-2009
wprowadzający zmianę: Robert Orpych - Wydział Gospodarki (GP) archiwum
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 17-12-2007
wprowadzający zmianę: Joanna Kina-Piechota - Wydział Organizacyjny
dokonane zmiany: Dodanie tekstu: Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia może być doręczony odrębnie, nie później jednak niż w dniu odbioru zezwolenia. W takim przypadku we wniosku o wydanie zezwolenia należy umieścić informację o jego późniejszym doręczeniu.
Edycja wpisu akcja z dnia 08-01-2007
wprowadzający zmianę: Robert Orpych - Wydział Gospodarki (GP) archiwum
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 03-10-2006
wprowadzający zmianę: Robert Orpych - Wydział Gospodarki (GP) archiwum
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 29-08-2006
wprowadzający zmianę: Robert Orpych - Wydział Gospodarki (GP) archiwum
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 24-08-2006
wprowadzający zmianę: Joanna Kina-Piechota - Gabinet Marszałka (GM)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 20-04-2006
wprowadzający zmianę: Joanna Kina-Piechota - Gabinet Marszałka (GM)
dokonane zmiany: Zmiana numerów telefonów.
Edycja wpisu akcja z dnia 17-03-2004
wprowadzający zmianę: Joanna Tworuszka - Wydział Gospodarki (GP) archiwum
dokonane zmiany: Uzupełnienie danych
Nowy wpis akcja z dnia 16-12-2003
wprowadzający zmianę: Joanna Kina - Gabinet Marszałka (GM)
dokonane zmiany: Dodanie nowego wpisu do bazy Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Śląskiego

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713