Czas wygenerowania treści 2021-01-17 01:07:31


Uchwała zarządu nr 3342 z dnia 15 grudnia 2009 roku
zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.2/2009 dla Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim.
Nowy wpis akcja z dnia 04-01-2010
wprowadzający zmianę: Anna Flaszewska - Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego (FS)
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Nowy wpis akcja z dnia 04-01-2010
wprowadzający zmianę: Anna Flaszewska - Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego (FS)
dokonane zmiany: Dodanie nowego wpisu do bazy

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713