Czas wygenerowania treści 2021-03-05 01:48:21


Dokument
STATUT WOJEWÓDZTWA ŚLˇSKIEGO - tekst jednolity
Nowy wpis akcja z dnia 04-12-2017
wprowadzający zmianę: Marta Murgot - Kancelaria Sejmiku (KS)
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Nowy wpis akcja z dnia 03-07-2017
wprowadzający zmianę: Marta Murgot - Kancelaria Sejmiku (KS)
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Nowy wpis akcja z dnia 05-09-2016
wprowadzający zmianę: Małgorzata Wojtczyk - Kancelaria Sejmiku (KS)
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Nowy wpis akcja z dnia 05-09-2016
wprowadzający zmianę: Małgorzata Wojtczyk - Kancelaria Sejmiku (KS)
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Usunięcie wpisu akcja z dnia 05-09-2016
wprowadzający zmianę: Agata Skwiercz - Wydział Organizacyjny (OR)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Usunięcie wpisu akcja z dnia 05-09-2016
wprowadzający zmianę: Agata Skwiercz - Wydział Organizacyjny (OR)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Nowy wpis akcja z dnia 05-09-2016
wprowadzający zmianę: Agata Skwiercz - Wydział Organizacyjny (OR)
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Nowy wpis akcja z dnia 05-09-2016
wprowadzający zmianę: Agata Skwiercz - Wydział Organizacyjny (OR)
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Edycja wpisu akcja z dnia 03-09-2004
wprowadzający zmianę: Joanna Kina - Gabinet Marszałka (GM)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 03-09-2004
wprowadzający zmianę: Joanna Kina - Gabinet Marszałka (GM)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 07-05-2004
wprowadzający zmianę: Joanna Kina - Gabinet Marszałka (GM)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 07-05-2004
wprowadzający zmianę: Joanna Kina - Gabinet Marszałka (GM)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 07-05-2004
wprowadzający zmianę: Joanna Kina - Gabinet Marszałka (GM)
dokonane zmiany: Zamieszczenie ujednoliconej wersji dokumentu.
Nowy wpis akcja z dnia 16-12-2003
wprowadzający zmianę: Joanna Kina - Gabinet Marszałka (GM)
dokonane zmiany: Dodanie nowego wpisu do bazy Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Śląskiego

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713