Czas wygenerowania treści 2020-07-10 17:19:19


Procedura urzędowa
Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi
Usunięcie wpisu akcja z dnia 15-12-2016
wprowadzający zmianę: Iwona Langowska - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Usunięcie wpisu akcja z dnia 08-01-2015
wprowadzający zmianę: Krzysztof Tylla - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Usunięcie wpisu akcja z dnia 10-01-2014
wprowadzający zmianę: Grzegorz Majek - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Usunięcie wpisu akcja z dnia 31-01-2013
wprowadzający zmianę: Grzegorz Majek - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Nowy wpis akcja z dnia 31-01-2013
wprowadzający zmianę: Grzegorz Majek - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Usunięcie wpisu akcja z dnia 06-02-2012
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Usunięcie wpisu akcja z dnia 06-02-2012
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Nowy wpis akcja z dnia 06-02-2012
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Nowy wpis akcja z dnia 06-02-2012
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Usunięcie wpisu akcja z dnia 30-01-2012
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Nowy wpis akcja z dnia 30-01-2012
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Usunięcie wpisu akcja z dnia 27-01-2012
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Usunięcie wpisu akcja z dnia 27-01-2012
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Nowy wpis akcja z dnia 27-01-2012
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Nowy wpis akcja z dnia 27-01-2012
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Nowy wpis akcja z dnia 18-10-2011
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Edycja wpisu akcja z dnia 18-10-2011
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 18-10-2011
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Nowy wpis akcja z dnia 01-02-2011
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Edycja wpisu akcja z dnia 30-04-2010
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: wejście w życie ustawyz dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustwy o odpadach oraz niektórych innych ustwa
Usunięcie wpisu akcja z dnia 27-01-2010
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Usunięcie wpisu akcja z dnia 27-01-2010
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Fizyczne usunięcie dokumentu z bazy
Nowy wpis akcja z dnia 20-11-2007
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Dołączenie do dokumentu załącznika
Edycja wpisu akcja z dnia 20-11-2007
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: dodanie nowego rozporządzenia
Edycja wpisu akcja z dnia 24-02-2004
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 08-01-2004
wprowadzający zmianę: Krzysztof Fitrzyk - Wydział Ochrony Środowiska (OS)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Nowy wpis akcja z dnia 16-12-2003
wprowadzający zmianę: Joanna Kina - Gabinet Marszałka (GM)
dokonane zmiany: Dodanie nowego wpisu do bazy Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Śląskiego

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713