Czas wygenerowania treści 2021-07-30 03:31:41


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2010-2011 i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano w dniu 30.01.2013 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 13.03.2013 r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 6.06.2013 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-12-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2010-2011 i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano w dniu 18.01.2013 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 18.02.2013 r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 15.04.2013 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-12-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2010-2011 i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano w dniu 18.01.2013 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 8.02.2013 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-12-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2010-2011 i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano w dniu 7.01.2013 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 5.02.2013 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-11-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2010-2011 i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano w dniu 3.01.2013 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-11-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2010-2011 i bieżącej. W dniu 16.01.2013 r. Dyrektor Jednostki odmówił podpisania protokołu kontroli. Wystąpienie pokontrolne z dnia 18.02.2013 r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 24.04.2013 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-10-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2010-2011 i bieżącej. W dniu 11.03.2013 r. Dyrektor Jednostki odmówił podpisania protokołu kontroli.
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-10-2012
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie pn. "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" Protokół z kontroli podpisano w dniu 7.02.2013 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 31.05.2013 r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 2.12.2013 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-9-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Dnia 16 kwietnia 2012 r. przeprowadzona została w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu z siedzibą przy ul. Chorzowskiej 22 kontrola problemowa (planowa). Kontrolę przeprowadził pracownik Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zakres czasowy kontroli: Arkusz Organizacyjny - rok szkolny 2011/2012 Zakres tematyczny: Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2011/2012.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-4-2012
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713