Czas wygenerowania treści 2021-06-12 12:54:14


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
1. Prawidłowość realizacji programu stażu w części dotyczącej zawierania umów ze stażystami, koordynatorem, innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia staży cząstkowych, wyznaczaniu opiekunów stażu. 2. Celowości i prawidłowości wydatkowaniu środków finansowych. 3. Prawidłowości i terminowości dokonywania rozliczeń finansowych zawartych umów.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-1-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Górnosląski Oddział PTTK w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru organizatorów szkoleń,przestrzegania warunków szkolenia określonych ustawą o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-1-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: BBJ Sp.z.oo w Jastrzębiu Zdroju
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-1-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa podmiotu leczniczego w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej w latach 2010 - 2012.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-1-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Pensjonat Darz Bór w Korbielowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii pensjonat-kontrola doraźna
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-1-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Pensjonat Orle Gniazdo w Szczyrku
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii pensjonat-kontrola doraźna
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-1-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: NZOZ Centrum Medyczne "SANTE" s.c. w Sosnowcu lekarz: Jacek Imiołek
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola problemowa w zakresie przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wydawania orzeczeń lekarskich. Protokół kontroli podpisany w dniu 11.02.2013r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 22.02.2013r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-1-2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Pensjonat Markis w Goleszowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii pensjonat-kontrola doraźna
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-1-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa podmiotu leczniczego w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-1-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania Jednostki. Protokół z kontroli podpisano w dniu 7.02.2013 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 6.03.2013 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-1-2013
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713