Czas wygenerowania treści 2020-09-30 17:42:44

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
I/5/6/1999powołania składu osobowego Komisji w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienia publiczne dotyczące wyłonienia banku prowadzącego obsługę bankową budżetu województwa śląskiego oraz przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówieni
I/5/1/1999budżetu samorządowego województwa śląskiego na 1999 rok
I/5/31/1999zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr I/3/6/99
I/5/22/1999wyboru Wiceprzewodniczących doraĽnej Komisji Budżetu i Finansów
I/4/2/1999wysokości diet Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego
I/3/20/1999ustalenia składu osobowego doraĽnej Komisji Budżetu i Finansów
I/3/6/1999wynagrodzenia Marszałka Województwa Śląskiego
I/3/5/1999wysokości diet Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego
I/3/2/1999lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
I/3/1/1999rozpoczęcia procedury wyboru banku do obsługi budżetu Województwa Śląskiego
I/3/36/1999wyboru Przewodniczącego doraĽnej Komisji Budżetu i Finansów
II/12/1998powołania skarbnika województwa 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713