Czas wygenerowania treści 2021-03-07 22:22:48


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2008-2009r., w tym 5% wydatków. Protokół z kontroli z dnia 11.02.2010r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 10.03.2010r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-1-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2009r., w tym 5% wydatków oraz prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2008r. z budżetu Woj. Śląskiego. Protokół z kontroli z dnia 5.02.2010r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 24.02.2010r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 24.03.2010r. w zakresie: 1. Przekroczenie terminu zapłaty zobowiązań , wskutek czego zapłacono odsetki.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-1-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Campanile w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel **( dwie gwiazdki ) - kontrola sprawdzająca
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-1-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wykorzystanie i rozliczenie dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w 2008 roku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-12-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Katowickie Centrum Onkologii dawniej Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2009r., prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2008r., 5% wydatków 2008-2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-12-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-12-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2009r., prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2008r. oraz 5% wydatków za lata 2008-2009r. Protokół z kontroli z dnia 25.01.2010r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 10.03.2010r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 20.05.2010r. w zakresie: 1. Nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych. Ponowne zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 1.12.2010r. w zakresie: 1. Nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-12-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2009r., w tym 5% wydatków oraz kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych w 2008r. Protokół z kontroli z dnia 19.01.2010r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 22.02.2010r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 22.06.2010r. w zakresie: 1. Nieopłacanie lub opłacenie w niższej wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za okres od II 2008r.- IX 2009r.; 2. Przekroczenie terminu płatności zobowiązań na dostawy i usługi, i ponoszenie w/z z tym dodatkowych kosztów z tyt. odsetek i opłat; 3. Niespłacanie pożyczek udzielonych przez Woj. Śląskie i zapłata odsetek z tego tytułu.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-11-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej im. prof. J.Gasińskiego w Tychach w likwidacji, Tychy
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2008r., w tym 5% wydatków za lata 2008-2009. Protokół z kontroli z dnia 15.01.2010r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 24.02.2010r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 1.12.2010r. w zakresie: 1. Nieterminowe regulowanie zobowiązań, czego skutkiem była zapłata odsetek; 2. Nieopłacanie lub nieterminowe regulowanie składek ZUS i PFRON; 3.W zakresie Pzp: - wykonanie robót dodatkowych, które nie były objęte przedmiotem zamówienia, a zarazem nie były przewidziane w umowie zawartej z Wykonawcą; - zakup leków bez stosowania ustawy PZP; 4. Niedokonanie zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-11-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2008-2009r., w tym 5% wydatków. Protokół z kontroli z dnia 21.01.2010r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 3.03.2010r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 14.05.2010r. w zakresie: 1. Zamówień publicznych; 2. Nieterminowego regulowania zobowiązań z tyt. dostaw, skutkujące zapłatą odsetek.
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-11-2009
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713