Czas wygenerowania treści 2020-01-28 12:38:16

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2014
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 317/OS/2014 z dnia 17.2.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 16 maja 2011 r. Nr 1385/OS/2011 udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn: ,,Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - sektor IV (etap 1)” zlokalizowanej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Dębina 36.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 302/OS/2014 z dnia 14.2.2014 r. w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji odlewania elementów magnezowych metodą wtryskową zimno- komorową w elektrycznych piecach topialnych (7 linii) wraz z instalacją pomocniczą do obróbki powierzchniowej odlewów zlokalizowanej przy ul. Wyzwolenia 84 w Bielsku-Białej.

Anonimizacji w zakresie danych osobowych i teleadresowych dokonał, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Adrian Patucha - pracownik Wydziału Ochrony Środowiska.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 60/OS/2014 z dnia 14.01.2014 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 27 grudnia 2005 r. znak SR- III/6618/PZ/46/13/05 Ocynkowni Pokój Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, dla instalacji zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 79 (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 426/OS/2010 z dnia 8 lutego 2010 r., nr 1284/OS/2011 z dnia 5 maja 2011 r.).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 52/OS/2014 z dnia 9.1.2014 r. w sprawie zmiany Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 25 paĽdziernika 2004 r, o znaku ŚR~ IV-6618.Byt/P/25/1,3/4 (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: Nr 300/08/2008 z dnia 11 lutego 2008m Nr 1171/08/2009 z dnia 20 kwietnia 2O09r.. Nr 1610/OS/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r.. Nr 3893/08/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.. Nr 2689/OS/2012 z dnia 19 września 2012r, oraz Nr 2543/08/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.)„ udzielającą Spółce Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich.

Anonimizacji w zakresie danych osobowych i teleadresowych dokonał, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Adrian Patucha - pracownik Wydziału Ochrony Środowiska.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 27/OS/2014 z dnia 7.1.2014 r. w sprawie przeniesienia na Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne GÓRNA ODRA Sp. z o.o. z siedzibą w Roszkowie prawa i obowiązki wynikające z decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 5 września 2008 r. nr 2426/OS/2008 (zmienionej decyzjami: z dnia 11 czerwca 2010 r. nr 2310/OS/2010, z dnia 8 września 2011 r. nr 2658/OS/2011, nr 1404/OS/2012 z dnia 29 maja 2012r.) udzielającej Gminie Krzyżanowice pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Tworkowie.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 51/OS/2014 z dnia 07.01.2014 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 5 marca 2009r. Nr 643/05/2009 (zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. Nr 1555 OS/2010, z dnia 28 marca 2011 r. Nr 923 OS/2011, z dnia 11 lipca 2011 r. Nr 2027 OS/2011) dla instalacji do produkcji kształtek poliuretanowych znajdującej się w Tychach przy ul. Serdecznej 40.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713