Czas wygenerowania treści 2020-01-21 18:20:15

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2014
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 765/OS/2014 z dnia 04.04.2014 r. w sprawie przeniesienia na ENPOWER SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Lwowskiej 23 (Regon 242734832, NIP 954-273-20-17, KRS 0000396345) praw i obowiązków wynikających z decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 8 czerwca 2005 r. Nr ŚR.III./6618/PZ/l4/12/03/05 zmienionej ww. decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego, udzielającej Południowemu Koncernowi Energetycznemu S.A w Katowicach pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw Zespołu Elektrociepłowni Bielsko-Biała Elektrociepłowni Bielsko-Biała EC 1 zlokalizowanej przy ul. Tuwima 2 w Bielsku Białej, przeniesionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2013r. Nr 2659/OS/2013 na Tauron Ciepło S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 766/OS/2014 z dnia 04.04.2014 r. w sprawie przeniesienia na ENPOWER SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Lwowskiej 23 (Regon 242734832, NIP 954-273-20-17, KRS 0000396345) praw i obowiązków wynikających z decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 6 grudnia 2012 r. Nr 3356/OS/2012 (OS.PH.72222.18.2011, OS.PH.KW-401/12) udzielającej firmie TAU¬RON CIEPŁO S.A. pozwolenia zintegrowanego dla „instalacji spalania paliw zlokalizo¬wanej na terenie zakładu Wytwarzania Tychy przy ul. Przemysłowej 47 w Tychach”.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 767/OS/2014 z dnia 04.04.2014 r. w sprawie przeniesienia na ENPOWER SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Lwowskiej 23 (Regon 242734832, NIP 954-273-20-17, KRS 0000396345) praw i obowiązków wynikających z decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 19 paĽdziernika 2010r. Nr 4416/OS/2010, udzielającej Południowemu Koncernowi Energetycznemu S.A. w Katowicach pozwolenia zintegrowanego dla „instalacji spalania paliw Elektrociepłowni Katowice zlokalizowanej przy ul. Siemianowickiej 60 w Katowicach”.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 768/OS/2014 z dnia 04.04.2014 r. w sprawie przeniesienia na ENPOWER SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Lwowskiej 23 (Regon 242734832, NIP 954-273-20-17, KRS 0000396345) praw i obowiązków wynikających z decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 6 września 2013r. nr 1987/OS/2013 (nr sprawy: OS PZ.7222.00022.2013, nr pisma: OS PZ.KW-00260/13) udzielającej Spółce TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Katowicach pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw - produkcji energii elektrycznej i ciepła w nowym bloku ciepłowniczym zlokalizowanym na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała, Elektrociepłownia Bielsko-Biała EC1 w Bielsku-Białej przy ul. Tuwima 2, przeniesionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 13 grudnia 2013r. Nr 2660/OS/2013 na Tauron Ciepło S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 691/OS/2014 z dnia 25.03.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 631/OS/2011 z dnia 3 marca 2011 r. znak Cz.OS.AK.7628/17/10/11 z póĽn. zmianami.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 648/OS/2014 z dnia 20.03.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr ŚR-II-6618/14/06/9/07 z dnia 20 kwietnia 2007 r. udzielającej ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Świętochłowicach pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do obróbki metali żelaznych poprzez nakładanie powłok metalicznych oraz dwóch instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: nr 2641/OS/2008 z 22.10.2008 r., nr 176/OS/2011 z 25.01.2011 r., nr 518/OS/2011 z 22.02.2011, nr 2943/OS/2011 z 30.09.2011 r., nr 2700/OS/2012 z 26.09.2012r.).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 517/OS/2014 z dnia 13.03.2014 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Wojewody Śląskiego z 21 czerwca 2007 r. o znaku: ŚR-III- 6618/PZ/l 44/06/14/W/07, z póĽniejszymi zmianami.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 458/OS/2014 z dnia 06.03.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 3005/OS/2008 z dnia 21 listopada 2008r. (zmienionej decyzją nr 923/OS/2009 z dnia 26 marca 2009, nr 1326/OS/2010 z dnia 14 kwietnia 2010r., nr 189/OS/2011 z dnia 25 stycznia 201 lr., nr 128/OS/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.), dla instalacji spalania paliw spółki TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrowni Jaworzno III w Jaworznie, Elektrowni III przy ul. Promiennej 51 w Jaworznie.

Anonimizacji w zakresie danych osobowych i teleadresowych dokonał, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Adrian Patucha - pracownik Wydziału Ochrony Środowiska.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 374/OS/2014 z dnia 25.02.2014 r. w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Mikodzie, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Witold Mikoda FMC MIKODA z siedzibą w Częstochowie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do odlewania metali żelaznych, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę w Blachowni przy ul. 1 Maja 3c.

Anonimizacji w zakresie danych osobowych i teleadresowych dokonał, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Adrian Patucha - pracownik Wydziału Ochrony Środowiska.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 371/OS/2014 z dnia 19.02.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 4 czerwca 2007 r. znak ŚR-II 6618/1/06/11/07, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7 paĽdziernika 2010 r. Nr 4215/OS/2010, z dnia 7 listopada 2012 r. Nr 3049/OS/2012 udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania lub przetwarzania metali z odzysku o zdolności produkcyjnej powyżej 20 ton wytopu na dobę.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713