Czas wygenerowania treści 2021-04-18 10:48:56

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
255/120/II/2004zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Częstochowskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
261/120/II/2004zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Raciborskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
238/119/II/2004zawarcia Porozumienia z Powiatem Pszczyńskim oraz Gminą Kobiór w sprawie przygotowania dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 928 (ul.: Centralna i Bielska) z drogą powiatową (ul.: Przelotowa i Rodzinna)
237/119/II/2004formy i sposobu prowadzenia rejestru nadanych numerów drogom gminnym w województwie śląskim.
236/119/II/2004zasad i trybu nadawania numerów drogom gminnym w województwie śląskim.
235/119/II/2004zawarcia Porozumienia z Gminą Pawłowice dotyczącego współpracy w przygotowaniu do realizacji Obwodnicy w miejscowości Pawłowice
147/118/II/2004zmiany uchwały nr 74/113/II/2004 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20.01.2004 r.
126/117/II/2004nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę obwodnicy Ustronia.
111/116/II/2004zaopiniowania lokalizacji drogi ekspresowej S-69 odc. A2 węzeł „Browar” - węzeł „Przybędza”
110/116/II/2004zaopiniowania lokalizacji drogi ekspresowej S-69 odc. A1 węzeł „Żywiec” - węzeł „Browar”
83/114/II/2004nadania numerów drogom powiatowym na terenie miasta na prawach powiatu
82/114/II/2004nadania numerów drogom powiatowym na terenie miasta na prawach powiatu-
81/114/II/2004nadania numerów drogom powiatowym na terenie miasta na prawach powiatu Sosnowiec
80/114/II/2004nadania numerów drogom powiatowym na terenie miasta na prawach powiatu-
79/114/II/2004nadania numerów drogom powiatowym na terenie miasta na prawach powiatu-
77/114/II/2004upoważnienia Inwestora Zastępczego - Drogowej Trasy Średnicowej S. A. w Katowicach do prowadzenia w 2004 roku działań wynikających z Umowy o pełnienie zastępstwa inwestycyjnego zawartej dnia 2 sierpnia 1993 r.
76/114/II/2004akceptacji treści umowy regulującej zasady przekazywania dopłat do biletów ustawowo ulgowych podmiotom realizującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie.
74/113/II/2004nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę obwodnicy Ustronia.
65/112/II/2004nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę obwodnicy Ustronia.
64/112/II/2004nadania numerów drogom powiatowym w Powiecie Częstochowskim
62/112/II/2004nadania numerów drogom powiatowym w Powiecie Gliwickim
61/112/II/2004nadania numerów drogom powiatowym w Powiecie Tarnogórskim
38/111/II/2004zawarcia Aneksu do Porozumienia Nr 1261/KT/2002 z 24.10.2002 r. z Gminą Knurów dotyczącego współfinansowania opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania p.n.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 921
1760/103/II/2003w sprawie zmiany Planu podziału zysku netto Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej osiągniętego za 2002 rok.
1757/103/II/2003nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 793 z drogą powiatową i gminną w Myszkowie. 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713