Czas wygenerowania treści 2020-10-25 11:48:18


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za lata 2006-2007r., w tym 5% wydatków. Protokół z kontroli z dnia 5.02.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 7.03.2008r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-12-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za lata 2006-2007r., w tym 5% wydatków. Protokół z kontroli z dnia 14.01.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 15.02.2008r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-12-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu, Jaworze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola uzupełniająca dot. gospodarki finansowej 2006r. Protokół z kontroli z dnia 5.02.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 3.03.2008r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 10.06.2008r. w zakresie art.18 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-12-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006-2007r., w tym 5% wydatków. Protokół z kontroli z dnia 17.01.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 8.02.2008r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-12-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Teatr Rozrywki, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006-2007r., w tym 5% wydatków. Protokół z kontroli z dnia 18.01.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 19.03.2008r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-12-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006-2007r., w tym 5% wydatków. Protokół z kontroli z dnia 18.01.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 19.03.2008r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 23.07.2008r. w zakresie: 1. Nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień publicznych; 2. Nieterminowa zapłata zobowiązań, skutkiem czego była zapłata odsetek.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-11-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Górnośląskie, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006-2007r., w tym 5% wydatków 2006-2007r. Protokół z kontroli z dnia 25.01.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 19.03.2008r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 27.05.2008r. w zakresie: 1. Nieterminowe regulowanie zobowiązań, w tym wobec PFRON.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-11-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r. i 5% wydatków 2006-2007r., wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej. Protokół z kontroli z dnia 30.01.2008r. Wystapienie pokontrolne z dnia 5.03.2008r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 10.06.2008r. w zakresie art.14 pkt 1-3 i 5, art.16 ust.1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-11-2007
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713