Czas wygenerowania treści 2021-06-12 14:22:02


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za lata 2001 i 2006r. Protokół z kontroli z dnia 8.01.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 29.01.2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-12-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śl.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za lata 2001 i 2006r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-12-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa od 01.07.2005r. do 30.11.2006r. Protokół z kontroli z dnia 19.01.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 7.02.2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-12-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, Pilchowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za lata 2005 - 2006r. i 2001r. Protokół z kontroli z dnia 17.01.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 7.02.2007r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 12.07.2007r. w zakresie: 1. Wybrana oferta na dostawę leków nie spełniała wymogu siwz – brak oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-11-2006
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713