Czas wygenerowania treści 2021-01-24 20:43:01


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Hotel PROMNICE w Kobiórze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu hotelarskiego w kategorii rodzaju hotel **** (cztery gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-1-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Hotel TULIPAN w Ustroniu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu hotelarskiego w kategorii rodzaju hotel ** (dwie gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-1-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Hotel KATOWICE w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu hotelarskiego w kategorii rodzaju hotel ** ( dwie gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-1-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
realizacja obowiązków inwestora zastępczego zadania pn. Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Protokół z kontroli z dnia 26.02.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 16.03.2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-1-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Instytucja Filmowa SILESIA FILM, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
realizacja zadania objętego Porozumieniem z Ministrem Kultury z dnia 27 stycznia 2005r. w świetle ustaleń zawartych w tym porozumieniu
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-1-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2006r., wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Wydziałem Inwesycji. Protokół z kontroli z dnia 22.01.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.02.2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-1-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. w Goczałkowicach - Zdroju, Goczałkowice-Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za lata 2001 i 2006r., wspólnie z Wydziałem Edukacji i Nauki. Protokół z kontroli z dnia 9.01.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 26.01.2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-12-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (GK)
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
prawidłowość przygotowania postępowania na zbycie nieruchomości przy ul. Żeliwnej w Katowicach i ul. 3 Maja w Rybniku. Protokół z kontroli z dnia 25.01.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 15.02.2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-12-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – s.p.z.o.z., Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za lata 2001 i 2006r. Protokół z kontroli z dnia 22.01.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.02.2007r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 20.02.2007r. w zakresie: 1.Nieterminowe regulowanie zobowiązań, w wyniku czego zapłacono odsetki za zwłokę; 2. Nieterminowe wpłaty na PFRON w 2006r.; 3. Zapłacenie z opóźnieniem części składki na ubezpieczenie społeczne w I i II 2006r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-12-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szpital Chorób Płuc w Orzeszu, Orzesze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za lata 2001 i 2006r. Protokół z kontroli z dnia 8.01.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 26.01.2007r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 27.02.2007r. w zakresie: 1. Zapłacenie składek za październik 2006r. na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w dniu 16.11.2006r., tj. z 1-dniowym opóźnieniem; 2. Nieterminowe regulowanie zobowiązań 2006r., skutkiem czego była (lub mogła być) zapłata odsetek za zwłokę.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-12-2006
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713