Czas wygenerowania treści 2020-11-27 00:27:57

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
70/221/II/2005dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 1.2 – Infrastruktura ochrony środowiska
71/221/II/2005dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 3.2 – Obszary podlegające restrukturyzacji
24/218/II/2005zmian w załączniku do uchwały dokonujących wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 1.3.2 – Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia
2515/215/II/2004odmowy przyznania Fundacji „Unia Bracka” w Katowicach dotacji na dofinansowanie robót budowlanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2518/215/II/2004powierzenia pełnienia roli Instytucji Wdrażającej Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR w województwie śląskim Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz upoważnienia Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do podpisywania umów dofinansowujących projekty z beneficjentami w Działaniu 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR i do wydawania zaświadczeń z przyznanej pomocy publicznej
2490/214/II/2004dokonania przez Zarząd akceptacji listy rezerwowej projektów w zakresie Działania ZPORR 1.3.1 – Regionalna Infrastruktura Edukacyjna
2488/214/II/2004dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 1.3.1 – Regionalna Infrastruktura Edukacyjna
2489/214/II/2004dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 3.1 – Obszary wiejskie
2491/214/II/2004powierzenia pełnienia roli Instytucji Wdrażającej Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR w województwie śląskim Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz upoważnienia Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do podpisywania umów dofinansowujących projekty z beneficjentami w Działaniu 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR i do wydawania zaświadczeń z przyznanej pomocy publicznej
2407/212/II/2004zmian w załącznikach do uchwał dokonujących wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie następujących Działań ZPORR 1.3.1 – Regionalna Infrastruktura Edukacyjna 1.1.1- Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 3.5.2 – Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia 3.5.1 – Lokalna infrastruktura edukacyjna – I edycja 3.5.1 – Lokalna infrastruktura edukacyjna – II edycja 3.3 – Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe 1.4 – Rozwój turystyki i kultury
2253/208/II/2004dokonania wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 1.3.2 – Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
2206/207/II/2004Dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w zakresie Działania Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
2109/202/II/2004przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 na rok 2004
2022/199/II/2004dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 1.4 – Kultura
2023/199/II/2004dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 3.3 – Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
1920/196/II/2004dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 1.4 – Kultura
1921/196/II/2004dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 3.5.1 – Lokalna Infrastruktura Edukacyjna i Sportowa
1832/193/II/2004przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działania 3.4 ZPORR na rok 2004 oraz przyjęcia zmian w Ramowych Planach Realizacji Działań na rok 2004 wdrażanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
1763/191/II/2004dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 3.5.2 – Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
1762/191/II/2004dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 3.5.1 – Lokalna Infrastruktura Edukacyjna i Sportowa
1716/190/II/2004dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 1.3.1 – Regionalna Infrastruktura Edukacyjna
1717/190/II/2004dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 1.1.1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
1718/190/II/2004dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
1650/188/II/2004zmiany Regulaminu Regionalnego Komitetu Sterującego ds. rozwoju regionu
1594/183/II/2004zawarcia Porozumienia z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare w sprawie zakresu i trybu przekazania części odpowiedzialności spoczywającej na Władzy Wdrażającej zgodnie z Memorandum Finansowym z dnia 23.12.2002 r., zawartym pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Komisją Wspólnot Europejskich w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska – Słowacja Phare 2002. 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713