Czas wygenerowania treści 2021-01-28 15:26:30


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sposób i tryb gospodarowania mieniem Województwa we władaniu jednostki
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-11-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Niepubliczny Ośrodek Kursowy NOTUS w Wodzisławiu Śląskim
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
spełniania wymagań niezbędnych do uzyskania upoważnienia, zgodności potwierdzonej działalności z wydanym upoważnieniem: zgodniez ustawą o usługach turystycznych w sprawie pilotów i przewodników turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-11-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: PTTK o /Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
poprawność wykonania zadań przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, posiadania uprawnień co do ich obszaru i ważności, zapewnienia przez organizatorów turystyki opieki przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek nad uczestnikami imprezy turystycznej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-11-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Ostaniec w Podlesicach/k Kroczyc
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel ***( trzy gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-11-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szkoła Policealna Województwa Śląskiego, Zawiercie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r. i 5% wydatków 2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-11-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: PTTK o/Pyskowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
poprawność wykonania zadań przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, posiadania uprawnień co do ich obszaru i ważności, zapewnienia przez organizatorów turystyki opieki przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek nad uczestnikami imprezy turystycznej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-11-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Novotel Rondo w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel ** **( cztery gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-11-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
Podmiot kontrolowany: Powiatowy Zarząd Dróg w Gliwicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Ocena realizacji w okresie od lipca 2006 – lipca 2007 Porozumienia Nr 69/KT/2006 dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich oraz dodatkowych porozumień zawartych w 2006r. pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Gliwickim.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-11-2007
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzka Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r. i 5% wydatków 2007r. Protokół z kontroli z dnia 30.11.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 28.12.2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-11-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im.Gen.Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r. i 5 wydatków 2006-2007r. Protokół z kontroli z dnia 11.12.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 9.01.2008r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 21.02.2008r. w zakresie nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień publicznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-11-2007
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713