Czas wygenerowania treści 2019-12-07 05:33:40

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2014
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2525/OS/2014 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 2426/OS/2008 z dnia 5 września 2008r. (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: nr 2310/OS/2010 z 11 lipca 2008r., nr 2658/OS/2011 z 8 września 2011r., nr 1404/OS/2012 z 29 maja 2012r., nr 27/OS/2014 z 7 stycznia 2014r.), udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji „Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Tworkowie.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2545/OS/2014 r. z dnia 04.12.2014 w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr ŚR-IV-6618/10a/06 z dnia 8 maja 2007r. (zmienioną decyzjami Marszalka Województwa Śląskiego: nr 2489/OS/2008 z 22 września 20O8r., 834/OS/2014 z 23 kwietnia 2014r.), udzielającą Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. w Czechowicach-Dziedzicach ul. Hutnicza 13, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wtórnego wytopu miedzi - Odlewnia stopów miedzi zlokalizowanej na terenie Zakładu Przetwórczego Miedzi w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kaniowskiej 1.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2546/OS/2014 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego znak ŚR-IV-6618/10/06 z dnia 7 maja 2007r., udzielającą Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. z siedzibą w Czechowicach Dziedzicach przy ul. Kaniowskiej 3 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wtórnego wytopu stopu miedzi - Odlewnia stopów miedzi zlokalizowana na terenie Zakładu Walcowni Taśm.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2636/OS/2014 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr ŚR-III-6618/PZ/88/14/05/06 z dnia 30 czerwca 2006r. udzielającej EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw zlokalizowanej przy ul. Podmiejskiej w Rybniku (zmienioną decyzjami Marszalka Województwa Śląskiego: nr 1715/OS/2008 z 8 lipca 2008r„ nr 2552/OS/2009 z 31 lipca 2009r., nr 4082/OS/2010 z 28 września 2010r„ nr 3839/OS/2011 z 28 grudnia 2011r„ nr 205/OS/2013 z 21 stycznia 2013r., nr 1254/OS/2014 z 30 czerwca 2014r. oraz postanowieniem Marszalka Województwa Śląskiego nr 51/OS/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r.).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2639/OS/2014 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr ŚR-IV-6618/PZ-22/10/07 z 25 paĽdziernika 2007r. (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: nr 1283/OS/2008 z 10 czerwca 2008r., nr 317/OS/2010 z 28 stycznia 2010r., nr 914/OS/2010 z 19 marca 2010r., nr 2655/OS/2010 z 30 czerwca 2010r., nr 5534/OS/2010 z 23 grudnia 2010r., nr 1591/OS/2011 z 1 czerwca 2011r., nr 3284/OS/2011 z 4 listopada 2011r., nr 3805/OS/2011 z 22 grudnia 2011r., nr 1280/OS/2013 z 12 czerwca 2013r., oraz nr 1200/OS/2014 z 11 czerwca 2014r.), udzielającej „BESKID” Sp. z o.o. ul. Kabaty 2, 34 - 300 Żywiec, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: „Kompleks gospodarki odpadami (w tym Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne) w Żywcu” zlokalizowanej pod adresem: ul. Kabaty 2,34-300 Żywiec.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2641/OS/2014 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr ŚR-III-6618/Cie/40/7/05 z dnia 15 marca 2005r. (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 3I84/OS/2008 z 10 grudnia 2008r., nr 1592/OS/2011 z 1 czerwca 201 Ir., nr 1252/OS/2013 z 7 czerwca 2013r.) udzielającej Polifarb Cieszyn - Wrocław S.A. we Wrocławiu, Oddział w Cieszynie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji wytwarzania soli, instalacji syntezy żywic wraz z instalacjami połączonymi technologicznie zlokalizowanych w Cieszynie przy ul. Chemików 16.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2644/OS/2014 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr ŚR-III-6618/PZ/49/12/05 z 12 grudnia 2005r. (zmienioną decyzją Wojewody Śląskiego nr ŚR-III-6618/PZ/49/13/07 z 11 paĽdziernika 2007r.), udzielającej Tektura Opakowania Papier S.A. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji tektury w Wydziale Produkcji Tektur Litych zlokalizowanej w Katowicach Kostuchnie przy ulicy Chęcińskiego 10.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2647/OS/2014 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego znak: ŚR/III/6618/154/15/07 z dnia 14 grudnia 2007r., udzielającej YAWAL System Sp. z o.o. w Herbach pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki profili aluminiowych zlokalizowanej w Herbach ul. Lubliniecka 36.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2649/OS/2014 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 1091/OS/2014 z dnia 4 czerwca 2014r., udzielającą Fortum Zabrze S.A. pozwolenia zintegrowanego dla dwóch instalacji IPPC energetycznego spalania paliw w Elektrociepłowniach I i II zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. Wolności 416.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2649/OS/2014 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 1091/OS/2014 z dnia 4 czerwca 2014r., udzielającą Fortum Zabrze S.A. pozwolenia zintegrowanego dla dwóch instalacji IPPC energetycznego spalania paliw w Elektrociepłowniach I i II zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. Wolności 416.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713