Czas wygenerowania treści 2021-03-07 21:54:20

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
I/11/8/1999powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Rudzie Śląskiej
I/11/6/1999powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie
I/11/5/1999powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Raciborzu
I/11/4/1999powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacyjnym Dzieci w Rabce
I/11/3/1999powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Kamieniec - Zbrosławice w Kamieńcu
I/10/18/1999przyjęcia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły
I/10/20/1999przyjęcia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora kolegium publicznego
I/10/19/1999przyjęcia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli
I/7/18/1999utworzenia publicznych zespołów szkół specjalnych o charakterze regionalnym prowadzonych przez samorząd województwa
I/7/17/1999powołania publicznych gimnazjów specjalnych o charakterze regionalnym prowadzonych przez samorząd województwa
I/7/16/1999przekształcenia publicznych ośmioletnich szkół podstawowych specjalnych w sześcioletnie publiczne szkoły podstawowe specjalne o charakterze regionalnym prowadzonych przez samorząd województwa
I/7/20/1999konkursu na stanowisko Śląskiego Kuratora Oświaty
I/5/15/1999wyboru Wiceprzewodniczących doraĽnej Komisji Edukacji, Nauki i Kultury
I/5/32/1999ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów specjalnych o charakterze regionalnym prowadzonych przez samorząd województwa
I/3/29/1999wyboru Przewodniczącego doraĽnej Komisji Edukacji, Nauki i Kultury
I/3/13/1999ustalenia składu osobowego doraĽnej Komisji Edukacji, Nauki i Kultury 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713