Czas wygenerowania treści 2020-07-09 00:18:12

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
I/23/8/2000zasad gospodarowania mieniem Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
I/22/11/2000oddania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej "Centrum Pediatrii" w Sosnowcu nieruchomości w użytkowanie
I/22/10/2000oddania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej "Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci" w Jastrzębiu Zdroju nieruchomości w użytkowanie
I/22/14/2000oddania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej "Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba" w Piekarach Śląskich nieruchomości w użytkowanie
I/22/13/2000oddania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej "Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. dr. A. Szebesty" w Rabce nieruchomości w użytkowanie
I/22/12/2000oddania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej "Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4" w Bytomiu nieruchomości w użytkowanie
I/21/20/2000oddania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej "Centrum Diagnostyki Medycznej i Rehabilitacji" w Ustroniu nieruchomości w użytkowanie
I/21/22/2000oddania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej "Szpital Chorób Płuc" w Orzeszu nieruchomości w użytkowanie
I/21/21/2000oddania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej "Ośrodek Leczniczo-Wychowawczy dla Dzieci" w Orzeszu - Zawiści nieruchomości w użytkowanie
I/21/19/2000oddania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej "Okręgowy Szpital Kolejowy" w Katowicach nieruchomości w użytkowanie
I/21/18/2000oddania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej "Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. prof. J. Gasińskiego" w Tychach nieruchomości w użytkowanie
I/21/17/2000oddania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej "Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2" w Bytomiu nieruchomości w użytkowanie
I/20/10/2000oddania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej "Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe" w Częstochowie nieruchomości w użytkowanie
I/20/9/2000oddania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej "Rejonowe Pogotowie Ratunkowe" w Wodzisławiu Śląskim nieruchomości w użytkowanie
I/18/47/2000wyrażenia zgody na wystąpienie Zarządu Województwa do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie Województwu Śląskiemu nieruchomości położonej w Mikołowie-Mokre
I/17/5/2000budowy zbiornika przeciwpowodziowego "Racibórz Dolny" na rzece Odrze w województwie śląskim
I/15/5/1999przejęcia przez Województwo Śląskie na własność, w drodze umowy, nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach, oraz zobowiązania Zarządu Województwa Śląskiego do podjęcia działań związanych z przejęciem
I/15/4/1999przekazania Województwu Śląskiemu na własność, w drodze umowy, nieruchomości położonej w miejscowości Kornowac, oraz udzielenia Zarządowi Województwa Śląskiego zgody na podjęcie działań związanych z przekazaniem
I/15/3/1999przekazania Województwu Śląskiemu na własność, w drodze umowy, nieruchomości położonej w Wiśle Nowej Osadzie, oraz udzielenia Zarządowi Województwa Śląskiego zgody na podjęcie działań związanych z przekazaniem
I/14/20/1999przystąpienia przez Województwo Śląskie do Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. i objęcia akcji spółki
I/13/3/1999wydania opinii dotyczącej przedłożonych przez Wojewodę Śląskiego zasad i kryteriów podziału środków na dofinansowanie w roku 2000 inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania własne
I/11/2/1999sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników Biura Planowania Przestrzennego w Częstochowie
I/8/11/1999nabycia przez Województwo Śląskie prawa własności gruntu stanowiącego obszar lotniska w Pyrzowicach
I/8/10/1999nabycia przez Województwo Śląskie akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. -własności Skarbu Państwa
I/8/9/1999poparcia wniosku Zarządu Województwa skierowanego do Ministra Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie Województwu Śląskiemu praw z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa w agencjach rozwoju regionalnego, mających siedziby na terenie województwa śl 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713