Czas wygenerowania treści 2021-04-18 11:04:32

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
I/25/5/2000opracowania "Kompleksowego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski południowej"
I/21/10/2000uzupełnienia składu osobowego doraĽnej Komisji ds. Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
I/21/5/2000odwołania członka doraĽnej Komisji ds. Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
I/20/2/2000przyjęcia informacji Zarządu Województwa Śląskiego o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w roku 1999
I/18/62/2000wyznaczenia ekspertów do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
I/18/61/2000wyznaczenia przedstawicieli do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
I/18/60/2000odwołania Przewodniczącego doraĽnej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
I/18/57/2000udzielenia pomocy poszkodowanym w wyniku klęski żywiołowej mieszkańcom gminy Ujsoły
I/18/56/2000udzielenia pomocy poszkodowanym w wyniku klęski żywiołowej mieszkańcom gminy Lubomia
I/18/46/2000utworzenia środka specjalnego pod nazwą Melioracja dla Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
I/17/6/2000rozpatrzenia informacji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o stanie fitosanitarnym w województwie śląskim w roku 1999
I/17/5/2000budowy zbiornika przeciwpowodziowego "Racibórz Dolny" na rzece Odrze w województwie śląskim
I/17/4/2000powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
I/17/3/2000wyznaczenia eksperta do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
I/17/2/2000odwołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
I/17/1/2000odwołania eksperta z Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
I/14/17/1999przyjęcia dokumentu "Założenia Polityki Ekologicznej Górnego Śląska" oraz przekazania go do dalszej pracy nad stworzeniem całościowego dokumentu na temat Polityki Ekologicznej Województwa Śląskiego
I/3/3/1999wyznaczenia ekspertów do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
I/13/2/1999niepowołania przez Zarząd Województwa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
I/5/17/1999wyboru Wiceprzewodniczących doraĽnej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
I/3/15/1999ustalenia składu osobowego doraĽnej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
I/3/4/1999powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
I/3/31/1999wyboru Przewodniczącego doraĽnej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713