Czas wygenerowania treści 2020-12-02 20:14:49


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Nauczycielskie Kolegium Języków Europejskich w Zabrzu, Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za lata 2003-2004, 5% wydatków za lata 2002-2004.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-2-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce - Zdroju sp. z o. o., Rabka - Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2003-2004r., 5% wydatków 2002-2004r., wspólnie z Wydziałem Edukacji i Nauki.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-2-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
rozliczenia wydawnictw Centrum od 1999-2004r., źródła ich finansowania i rozliczenie obrotów na rachunku bankowym.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-2-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Szkoła Policealna Województwa Śląskiego, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola wydanych zaleceń pokontrolnych oraz prawidłowość prowadzenia akt osobowych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w MSZ w Częstochowie.
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-2-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, Pilchowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za lata 2003-2004 oraz 5% wydatków za lata 2002-2004.
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-2-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu, Lubliniec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2003-2004r., 5% wydatków 2002-2004r., zamówienia publiczne 2002-2004r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-2-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
zamówienia publiczne za 2004r., wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Wydziałem Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-2-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie, Skoczów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2003-2004, 5% wydatków i zamówienia publiczne 2002-2004r., wspólnie z Wydziałem Edukacji i Nauki.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-1-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 2, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
dokonanie oceny cząstkowej dyrektora szkoły za okres 2001-2004 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-1-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach , Tychy
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za lata 2001-2004r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-12-2004
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713