Czas wygenerowania treści 2021-04-18 10:15:48

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
II/43/9/2006powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
II/43/8/2006powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
II/43/7/2006powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
II/43/6/2006powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
II/43/5/2006powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
II/43/1/2006przyjęcia Programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
II/34/3/2005uchwalenia programu wojewódzkiego pod tytułem: Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa śląskiego w zakresie udrożnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych
II/29/25/2004przyjęcia apelu w sprawie senackiej poprawki do ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
II/29/20/2004zmiany uchwały własnej Nr I/15/10/99 z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie połączenia Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, zmienionej uchwałą Nr II/7/9/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 roku
II/26/3/2004sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
II/19/19/2004racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi o znaczeniu strategicznym na terenie województwa śląskiego
II/16/15/2004przyjęcia oświadczenia w sprawie propozycji przekształcenia
II/11/1/2003przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego”, stanowiącego część Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska
II/8/3/2003informacji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach o stanie fitosanitarnym w województwie śląskim w roku 2002
II/3/5/2003wyznaczenia przedstawicieli Województwa Śląskiego do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
II/2/15/2002powołania doraĽnej Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej
I/53/19/2002przyjęcia oświadczenia dotyczącego dalszego funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
I/51/5/2002nadania statutu Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
I/49/15/2002przyjęcia informacji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o stanie fitosanitarnym w województwie śląskim w roku 2001
I/49/12/2002Programu ochrony środowiska województwa śląskiego do 2004 roku oraz celów długoterminowych do roku 2015
I/49/10/2002wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiegodo Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
I/49/2/2002zmiany uchwały nr I/45/8/2001 w sprawie ustalenia liczebności i składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
I/44/11/2001przystąpienia do tworzącego się Związku Stowarzyszeń pod nazwą Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie-Mokrem
I/35/5/2001przyjęcia informacji Zarządu Województwa Śląskiego o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w roku 2000
I/28/9/2000przyjęcia stanowiska w sprawie realizacji uchwał dotyczących powołania przedstawicieli i ekspertów Sejmiku w skład Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713