Czas wygenerowania treści 2021-04-18 10:42:57

Znajdujecie się Państwo na archiwalnej wersji BIP. Wersja aktualna obowiązująca od dnia 01.06.2018 r. znajduje się pod adresem ->bip.slaskie.pl

 

 

 

Akceptowane Formaty
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 r.) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu.

 

 

 

.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713